W Nisku

Park Miejski w Nisku zyska nowe oblicze

Park Miejski w Nisku zyska nowe oblicze

Trwają prace związane z realizacją zadania dotyczącego rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego. Dokładnie chodzi o budowę nowych nawierzchni alejek i montaż elementów małej architektury w ramach oddzielnego zamówienia. Projekt obejmuje stworzenie infrastruktury ograniczającej degradację siedliska przyrodniczego oraz służącej edukacji przyrodniczej, a także utwardzenie powierzchni gruntu gminnego w kilku częściach parku.

W czwartek 28 maja Wykonawca rozpoczął wyznaczenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, wzdłuż której zostaną zamontowane tablice informacyjne i stanowiska do obserwacji roślin, miejsc gniazdowych oraz schronień dla zwierząt, a także elementy edukacyjno-zabawowe, ławki, kosze, stojaki na rowery. Zamontowane zostaną 82 budki lęgowe, hotele dla owadów i skrzynki gniazdowe dla trzmieli. Na terenie parku zamontowane zostaną tzw. kostki wiedzy – słupki tematyczne obrazujące występujące w parku gatunki roślin i zwierząt. Planowana jest też lokalizacja punktu widokowego oraz wymiana nawierzchni żwirowej na kostkę betonową oraz budowa kilku miejsc parkingowych za Parkiem Miejskim. Wartość tej części zadania to w sumie 410 971 złotych. Jej realizacja potrwa do końca listopada 2020 roku.

TRWA REALIZACJA ZADANIA PN. „REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU MIEJSKIEGO W NISKU”

Wykonawca firma ARBFOREST z Niska realizuje projekt obejmujący odnowienie Parku Miejskiego w Nisku, ochronę znajdujących się w nim siedlisk i gatunków, pielęgnację drzewostanu, w tym częściową wycinkę drzew i krzewów obumarłych oraz wycinkę drzew i krzewów młodych tzw. samosiejek, które kolidują z najcenniejszym starodrzewem.

Wycinka samosiewów pozwoli odtworzyć pierwotny stan parku. W ramach pielęgnacji drzewostanu nastąpiła konserwacja istniejących drzew, w tym pomników przyrody. Przewiduje się również nasadzenie nowych drzew, krzewów i roślin zielonych. W ramach projektu zostanie usunięty gatunek inwazyjny tj. rdestowiec ostrokończysty. W odtworzonych wnętrzach parkowych zostaną wykonane murawy ozdobne i łąki kwietne. Wzdłuż granic parku zostaną nasadzone krzewy stanowiące strefę buforową od strony ulicy, muru i granic parku oraz będące jednocześnie bazą żerową i lęgową dla ptaków. Krzewy zapewnią ptakom również schronienie przed drapieżnikami. Zadanie obejmuje również nasadzenia bylin, bylin cebulowych, pnączy oraz uzupełnienie runa parkowego.

Cały projekt ma zostać zrealizowany do 30 czerwca 2021r.

W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko 8 lipca 2019 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie inwestycji pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej”. Dodatkowo w ramach odrębnego zadania będą realizowane działania w zakresie infrastruktury i tzw. małej architektury.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, wykonawca Rafał Sokulski z firmy ARBFOREST z Niska oraz Stanisława Szymonik kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku.

Na realizację projektu niżański samorząd otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita projektu to 2 976 783 zł. Dofinansowanie zadania wynosi 85 procent wartości ogólnej i stanowi kwotę ponad 2 529 262 zł. Wkład własny Gminy to 447 521 zł.

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021

Uroczystość przekazania obowiązków nowemu dyrektorowi NCK “Sokół”

rni24.eu4 maja 2021

Policjanci podsumowali majowy weekend

rni24.eu4 maja 2021

Podziękowanie dla krótkofalowców

rni24.eu29 kwietnia 2021

Mistrzostwa Polski Pumptrack i Puchar Polski BMX

rni24.eu29 kwietnia 2021
slubowanie

W RCEZ w Nisku powstanie oddział przygotowania wojskowego

rni24.eu29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

rni24.eu29 kwietnia 2021

Wystarczy trzy dni, by przekonać się, że Powiat Niżański jest piękny

rni24.eu29 kwietnia 2021