W Nisku

Ostatecznie nie osiem, a trzy klasy w szkole na Malcach

Ostatecznie nie osiem, a trzy klasy w szkole na Malcach

Małe i wąskie sale lekcyjne, brak sali gimnastycznej, boiska sportowego, biblioteki i szatni, niewystarczająca liczba toalet, za mało pomieszczeń do utworzenia pracowni chemicznej, fizycznej, biologicznej i geograficznej, z niezbędnym wyposażeniem – to tylko część z wielu ustawowych wymagań, jakich nie spełnia Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 na osiedlu Malce w Nisku.

Radni Niska, podczas ostatniej sesji rady miasta, podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia VIII-klasowej szkoły podstawowej, również w szkołę podstawową, ale w której będą się uczyć dzieci w klasach I – III oraz w oddziale przedszkolnym. Decyzja ta, uzasadniona jest brakiem możliwości stworzenia odpowiednich warunków do nauki, wychowania i opieki dla uczniów ośmioklasowej szkoły podstawowej, a w szczególności uczniów klas IV-VIII.

Przypomnijmy, o szkołę trwała długa „batalia” o czym pisaliśmy m.in. tu: link link  

Obecnie do PSP nr 6 uczęszcza 40 uczniów, a do oddziału przedszkolnego 13 dzieci. Jak wyjaśnia samorząd Niska, niemożliwe jest prowadzenie w obiekcie o 4 salach lekcyjnych, ośmioklasowej szkoły podstawowej na jedną zmianę. Przy dwuzmianowości nauka odbywałaby się do godz. 18.00 i to z dużymi utrudnieniami.

Jak wyjaśniała podczas sesji Teresa Sułkowska, wiceburmistrz Niska, zostały spełnione wszystkie przesłanki, aby rada podjęła uchwałę o przekształceniu tej szkoły.

– Przekształcając tę placówkę, mamy na myśli stworzenie dobrych warunków, zarówno dla uczniów klas 0-III, jak i IV-VIII. Uczniowie klas O-III zyskają lepsze warunki. Z czterech sal lekcyjnych będzie możliwość stworzenia świetlicy, sal nauczania początkowego, a także możliwość utworzenia małej sali do ćwiczeń rekreacyjno-sportowych. Natomiast uczniowie klas IV-VIII będą mieli możliwość uczęszczania do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5. To szkoła o wysokim standardzie z nowoczesną bazą dydaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą oraz rekreacyjno-sportową. Będą mogli korzystać z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, pomocy psychologa i pedagoga, biblioteki, pracowni komputerowych oraz świetlicy szkolnej. Myślę, że wszyscy na tym przekształceniu zyskamy– zapewniała wiceburmistrz.

Zaznaczała, że najmłodsi uczniowie, którzy pozostaną w PSP nr 6, będą korzystać z opieki i edukacji w miejscu zamieszkania, blisko domu, w warunkach dostosowanych do ich rozwoju. Ponadto, gmina deklaruje również bezpłatny dowóz uczniów klas IV-VIII z osiedla Malce do PSP nr 5, jeżeli rodzice taką szkołę wybiorą, mimo, iż odległość do szkoły nie przekracza 3 – 4 km.

Gmina rozumie oczekiwania środowiska, dlatego też nie zakłada likwidacji tej szkoły, tylko jej przekształcenie. – Pozostawienie placówki z obniżonym stopniem organizacyjnym pozwoli w dalszym ciągu pełnić rolę lokalnego ośrodka kultury, który integruje i zacieśnia wzajemne więzi wśród miejscowej ludności – dodaje wiceburmistrz Sułkowska.

Jak twierdzą władze gminne, utrzymywanie w tym budynku ośmioklasowej szkoły podstawowej jest nieuzasadnione, tym bardziej, że nigdy na tym osiedlu szkoła nie była szkołą ośmioklasową.

Koszty utrzymania placówki w której jest osiem klas, a bardzo mała liczba dzieci są bardzo wysokie. W ubiegłym roku do subwencji oświatowej przeznaczonej na funkcjonowanie PSP nr 6 samorząd dołożył ok. 300 tys. zł, pomimo łączenia klas. Koszt kształcenia 1 ucznia przekroczył 12 tys. zł, a koszty prowadzenia szkoły ok. 600 tys. zł.

Agata Piotrowska

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Policjantka rozmawiała z uczniami o cyberzagrożeniach

rni24.eu13 maja 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu13 maja 2021

Andżelika Guściora w finale Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

rni24.eu12 maja 2021

Voster ATS Team na Tour de Hongrie

rni24.eu11 maja 2021

Mistrzostwa Polski Pumptrack Podwolina

rni24.eu11 maja 2021

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021

Uroczystość przekazania obowiązków nowemu dyrektorowi NCK “Sokół”

rni24.eu4 maja 2021

Policjanci podsumowali majowy weekend

rni24.eu4 maja 2021