Płatne 6-cio miesięczne staże zawodowe


Informacje kontaktowe
Kontakt Krzysztof
531106281
Visit Website
PLN 1,325.00
Więcej informacji
II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA START! Nabór potrwa do 18 listopada 2019 Projekt CZAS NA START! jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie prac ują (bierne zawodowo, nie zarejestrow ane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni). Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg). Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby młode (należące do grupy docelowej określonej dla poddziałania 1.3.1 POWER) CO OFERUJEMY? a)Indywidualne doradztwo zawodowe b)Grupowe doradztwo zawodowe c)Pośrednictwo pracy d)Szkolenia zawodowe (ograniczona liczba miejsc) e)Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY: - wypłatę stypendium szkoleniowego - pokrycie kosztów szkoleń zawodowych - zwrot kosztów przejazdu na szkolenia - stypendium stażowe - zwrot kosztów przejazdu na staż DOKUMENTY REKRUTACYJNE: CZASNASTART.ZETORZESZOW.PL
if (document.currentScript) {