W Nisku

Nowe władze samorządowe gminy Jeżowe rozpoczęły urzędowanie

Nowe władze samorządowe gminy Jeżowe rozpoczęły urzędowanie

W dniu dzisiejszym odbyła się pierwsza sesja nowych władz samorządowych Gminy Jeżowe – nowej Rady Gminy Jeżowe i Wójta Gminy Jeżowe, wybranych w wyborach samorządowych w dniu 21 października na pięcioletnią kadencję.

W trakcie zaplanowanego programu sesji prowadzonej na jej początku przez najstarszego wiekiem radnego Edwarda Koca, Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Józef Zając wręczył wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze do pełnienia tej funkcji, a następnie odebrał od nich ślubowanie. Od tej pory radni stali się urzędującymi radnymi Rady Gminy Jeżowe z prawem stanowienia prawa lokalnego w drodze uchwał. Pierwszą uchwałę radni podjęli wybierając w tajnym głosowaniu Przewodniczącego Rady Gminy Jeżowe, którym jednomyślnie (15 głosów) wybrany został Marian Koc z sołectwa Jeżowe Centrum. Nowy Przewodniczący Rady Gminy odebrał gratulacje od Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka, koleżanek i kolegów radnych oraz obecnych na sesji sołtysów, podziękował za zaufanie i wybór na tę funkcję i zadeklarował współpracę i tworzenie takiego prawa, które służyć będzie mieszkańcom gminy i jej rozwojowi oraz sprawne prowadzenie obrad sesji.

Kolejnym puntem sesji był wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Jeżowe. Pierwszym Zastępcą został wybrany dotychczasowy Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Mirosław Bajek z sołectwa Nowy Nart (14 głosów za, jeden przeciw) a drugim Zastępcą radni wybrali jednomyślnie Romana Łyko z sołectwa Krzywdy, który pełnił funkcję Zastępcy także w poprzedniej kadencji władz samorządowych.

Ostatnim punktem sesji było wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Markowi Stępakowi, dotychczasowemu Wójtowi Gminy Jeżowe, zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Jeżowe w I turze wyborów samorządowych w dniu 21 października na kadencję w latach 2018-2023. Po tej uroczystej części Wójt Gminy Jeżowe złożył ślubowanie, a następnie za pośrednictwem radnych i sotłysów podziękował mieszkańcom gminy Jeżowe za wybór na to stanowisko, potwierdził wolę dobrej i życzliwej współpracy z Radą Gminy Jeżowe, sprawne zarządzanie bieżącymi sprawami gminy w realizowaniu potrzeb mieszkańców i priorytetowych zadań służących rozwojowi naszej gminy i wszystkich jej miejscowości. Radni, Sołtysi, honorowi Goście i kierownicy w Urzędzie Gminy Jeżowe podziękowali brawami. Bardzo sympatycznym i emocjonalnym elementem sesji były skierowanie przez Wójta Gminy Jeżowe podziękowania za stałe wsparcie i pomoc członkom swojej rodziny, obecnym na sesji: Małżonce, Synowi, Rodzicom, Siostrze z Córką i Teściowi.

Po wystąpieniu wójta, nowy Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe, zamknął obrady tej pierwszej i wyjątkowej sesji.

Źródło: UG Jeżowe

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021