W Nisku

Nowe władze samorządowe gminy Jeżowe rozpoczęły urzędowanie

Nowe władze samorządowe gminy Jeżowe rozpoczęły urzędowanie

W dniu dzisiejszym odbyła się pierwsza sesja nowych władz samorządowych Gminy Jeżowe – nowej Rady Gminy Jeżowe i Wójta Gminy Jeżowe, wybranych w wyborach samorządowych w dniu 21 października na pięcioletnią kadencję.

W trakcie zaplanowanego programu sesji prowadzonej na jej początku przez najstarszego wiekiem radnego Edwarda Koca, Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Józef Zając wręczył wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze do pełnienia tej funkcji, a następnie odebrał od nich ślubowanie. Od tej pory radni stali się urzędującymi radnymi Rady Gminy Jeżowe z prawem stanowienia prawa lokalnego w drodze uchwał. Pierwszą uchwałę radni podjęli wybierając w tajnym głosowaniu Przewodniczącego Rady Gminy Jeżowe, którym jednomyślnie (15 głosów) wybrany został Marian Koc z sołectwa Jeżowe Centrum. Nowy Przewodniczący Rady Gminy odebrał gratulacje od Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka, koleżanek i kolegów radnych oraz obecnych na sesji sołtysów, podziękował za zaufanie i wybór na tę funkcję i zadeklarował współpracę i tworzenie takiego prawa, które służyć będzie mieszkańcom gminy i jej rozwojowi oraz sprawne prowadzenie obrad sesji.

Kolejnym puntem sesji był wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Jeżowe. Pierwszym Zastępcą został wybrany dotychczasowy Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Mirosław Bajek z sołectwa Nowy Nart (14 głosów za, jeden przeciw) a drugim Zastępcą radni wybrali jednomyślnie Romana Łyko z sołectwa Krzywdy, który pełnił funkcję Zastępcy także w poprzedniej kadencji władz samorządowych.

Ostatnim punktem sesji było wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Markowi Stępakowi, dotychczasowemu Wójtowi Gminy Jeżowe, zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Jeżowe w I turze wyborów samorządowych w dniu 21 października na kadencję w latach 2018-2023. Po tej uroczystej części Wójt Gminy Jeżowe złożył ślubowanie, a następnie za pośrednictwem radnych i sotłysów podziękował mieszkańcom gminy Jeżowe za wybór na to stanowisko, potwierdził wolę dobrej i życzliwej współpracy z Radą Gminy Jeżowe, sprawne zarządzanie bieżącymi sprawami gminy w realizowaniu potrzeb mieszkańców i priorytetowych zadań służących rozwojowi naszej gminy i wszystkich jej miejscowości. Radni, Sołtysi, honorowi Goście i kierownicy w Urzędzie Gminy Jeżowe podziękowali brawami. Bardzo sympatycznym i emocjonalnym elementem sesji były skierowanie przez Wójta Gminy Jeżowe podziękowania za stałe wsparcie i pomoc członkom swojej rodziny, obecnym na sesji: Małżonce, Synowi, Rodzicom, Siostrze z Córką i Teściowi.

Po wystąpieniu wójta, nowy Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe, zamknął obrady tej pierwszej i wyjątkowej sesji.

Źródło: UG Jeżowe

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Park Miejski w Nisku zyska nowe oblicze

rni24.eu5 czerwca 2020

Baseny i pływalnie znów mogą działać. Sprawdź, dlaczego warto z nich korzystać

rni24.eu5 czerwca 2020

Planowane wyłączenia prądu

rni24.eu5 czerwca 2020

W Jarocinie zostanie otworzony punkt przyjęć dzielnicowego

rni24.eu5 czerwca 2020

Niżańskie Forum Rozwoju Lokalnego – weź udział w dyskusji

rni24.eu4 czerwca 2020

4 czerwca – Dzień Wolności i Praw Obywatelskich

rni24.eu4 czerwca 2020

Zmarł wieloletni samorządowiec Śp. Jan Oleksak

rni24.eu4 czerwca 2020

Świadkowie zatrzymali pijanego kierowce

rni24.eu3 czerwca 2020

Nowa sala gimnastyczna w trakcie odbioru

rni24.eu2 czerwca 2020