W Nisku

Nowe opłaty za usunięcie pojazdu z drogi

Nowe opłaty za usunięcie pojazdu z drogi

Zmieniły się stawki w powiecie niżańskim za usuniecie z drogi i umieszczenie na parkingu strzeżonym roweru, motoroweru, motocykla, aut osobowych i ciężarowych.

Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym od pięciu lat jest zadaniem spoczywającym na powiecie. Samorząd co roku ustala wysokości opłat. Na ostatniej sesji rady powiatu radni ustalili stawki na 2016 rok, mniejsze niż w 2015 roku.

I tak za usunięcie roweru i motoroweru opłata wynosi 111 zł oraz 19 zł za każdą dobę przechowywania. Za motocykl zapłacimy 219 zł i 26 zł za dobę. Opłaty za pojazdy wynoszą kolejno: pojazd do 3,5 t – 480 zł i 39 zł doba, pow. 3,5 t do 7,5 t – 599 zł i 51 zł doba, pow. 7,5 t do 16 t – 848 zł i 73 zł doba, pow. 16 t – 1250 zł i 134 doba. Opłata za usunięcie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne wynosi 1521 zł i 197 zł za dobę.
Ustalono również wysokość kosztów powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu jako sumę kosztów powstałych podczas usuwania pojazdu, jeżeli w trakcie wykonywania czynności ustaną przyczyny usunięcia: 25% opłaty przewidzianej za usunięcie danego rodzaju pojazdu za dojazd na miejsce wezwania, 20% przewidzianej opłaty za wykonanie przez usuwającego pojazd czynności załadowania i wyładowania pojazdu usuwanego oraz 25% ustalonej opłaty za przewóz pojazdu z miejsca usunięcia do miejsca położenia parkingu strzeżonego.

Ustalanie odpowiednich do pojazdu stawek wynika nie tylko z konieczności zadbania o to by na drogach i miejscach zakazu nie stały auta, ale również z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na postępowanie sądowe. Jeśli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w ciągu 3 miesięcy, starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Wtedy to powiat zostaje obciążony wszelkimi kosztami usunięcia i przechowywania pojazdów, czy też kosztami sadowymi.

Jak zaznacza samorząd po pojazdy w dobrym stanie technicznym częściej zgłaszają się właściciele, niż po pojazdy niewiele warta i uszkodzone. Wartość tych pojazdów nie rzadko jest niższa niż kwota jaką muszą uiścić za odbiór pojazdu.

Małgorzata Petecka

}

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021