W Nisku

Nowe laboratoria dla uczniów zajmujących się OZE

Nowe laboratoria dla uczniów zajmujących się OZE

Powiat pozyskał środki na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w kształceniu przyszłych techników”.

Wniosek złożony przez Powiat Niżański do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej, pn. „Odnawialne źródła energii w kształceniu przyszłych techników”, znalazł się na 2. miejscu na liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do współfinansowania, ogłoszonej 16 października br. na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie.

Wniosek opiewa na łączną kwotę 62 334 zł, w tym środki z dotacji to kwota 49 875,20 zł a środki własne stanowią kwotę 12 468,80 zł . Nakłady finansowe zostaną zrealizowane w 2017 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE) przez 200 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, kształcących się w zawodach technik mechatronik, elektryk i  elektronik.

Dofinansowanie z WFOŚiGW-foto

Cel zostanie osiągnięty poprzez doposażenie szkoły w stanowiska laboratoryjne oraz ciągłe kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez organizowanie warsztatów, konkursów oraz tworzenie kół zainteresowań związanych z OZE.
Jeszcze w tym roku szkolnym z pracowni tej będą korzystać uczniowie na pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych.

W ramach projektu zostaną także zorganizowane spotkania z gimnazjalistami powiatu niżańskiego (4 grupy po 15 osób). Celem tych zajęć będzie zwiększenie świadomości ekologicznej u szerszej grupy odbiorców społeczności lokalnej oraz zaprezentowanie nowych możliwości edukacyjnych RCEZ w Nisku.

Warto zaznaczyć, że na liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do współfinansowania z WFOŚiGW, znalazła się również Gmina Jeżowe, która pozyskała środki na realizację zadania pn. „Rozwój bazy edukacji ekologicznej – doposażenie  pracowni przyrodniczo-ekologicznej z elementami chemii i fizyki – w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum”.

Źródło: Powiat Niżański

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Atrakcyjna oferta sklepu rowerowego TIP-TOP Raty 0 %

rni24.eu1 marca 2021

Bezpłatny kurs komputerowy dla Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko

rni24.eu1 marca 2021

Huta Stalowa Wola na rzecz walki z Covid-19

rni24.eu1 marca 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu1 marca 2021

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021