W Nisku

Nowa aparatura i sprzęt medyczny dla SPZZOZ w Nisku

Nowa aparatura i sprzęt medyczny dla SPZZOZ w Nisku

Rok 2016 był okresem wzmożonych inwestycji i zakupów sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. Zwieńczeniem tej aktywności, jest wzbogacenie się niżańskiej lecznicy w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, których uroczysta prezentacja i „symboliczne” oddanie do użytku odbyło się w dniu 9 lutego 2017 r. w budynku Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

Podczas tej wyjątkowej uroczystości, na wyposażenie niżańskiego szpitala, oddano takie urządzenia jak: dwa kardiomonitory, stół operacyjny, aparat RTG z ramieniem C, aparat USG, dwa lasery biostymulacyjne oraz aparat do elektrokoagulacji z funkcją waporyzacji.

Sprzęt medyczny został zaprezentowany szerokiemu gronu zebranych gości przez p.o. Dyrektora SPZZOZ w Nisku Romana Ryznara, oraz Zastępcę Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Stanisława Grzybowskiego. W imieniu podmiotu tworzącego w uroczystości uczestniczyli Starosta Niżański Robert Bednarz oraz członkowie Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka i Tomasz Podpora. Nie zabrakło także włodarzy Gmin z terenu Powiatu Niżańskiego w osobach: Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Juliana Ozimka, Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemara Grochowskiego, Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów Stanisława Garbacza, oraz Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka. Ponadto obecni byli pracownicy SPZZOZ w Nisku, przedstawiciele lokalnych mediów oraz inni zaproszeni goście.

W trakcie uroczystości Starosta Niżański Robert Bednarz, w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważnym czynnikiem, przy świadczeniu usług leczniczych, jest prawidłowe funkcjonowanie aparatury i sprzętu medycznego. Podziękował przy tym Wójtom i Burmistrzom Gmin za wsparcie finansowe, dzięki któremu działalność lecznicza świadczona przez Szpital jest na wysokim poziomie. Jednocześnie Starosta Niżański zadeklarował, że władze Powiatu Niżańskiego będą w dalszym ciągu zabiegały o sprawną współpracę z Gminami, ilekroć będzie wymagało tego dobro Szpitala i jego pacjentów.

Wyjątkowego podkreślenia wymaga fakt, że zakupy nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej, to zasługa wsparcia finansowego, zarówno z budżetu Powiatu Niżańskiego, jak i dotacji otrzymanych od Gmin naszego powiatu. Finansowe współuczestnictwo w kosztach funkcjonowania SPZZOZ w Nisku przez Gminy, to świadectwo dostrzegania ważności zadania, jakie jest realizowane przez Szpital, na terenie powiatu, w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia.

W 2016 r. wyjątkowo duże wsparcie finansowe Szpital otrzymał z Gminy i Miasta Nisko, w wys. 380 tys. zł. Najistotniejszym zakupem pozyskanym z tej dotacji dla Szpitala, był aparat RTG z ramieniem C dla Oddziału Ortopedycznego, który kosztował 300 tys. zł. Z pozostałej części środków nabyto aparat USG dla Oddziału Chirurgicznego, za 60 tys. zł oraz sprzęt rehabilitacyjny za 19.592 zł, w tym wózek do przewożenia chorych dla Izby Przyjęć, laser biostymulacyjny dla Pracowni Rehabilitacji Przychodni Specjalistycznej w Nisku, rotor kończyn górnych, stół do ćwiczeń manualnych oraz osprzęt do kabiny UGUL i drobny sprzęt rehabilitacyjny dla Pracowni Rehabilitacji.

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem przekazała 45 tys. zł, na dofinansowanie zakupu aparatu USG i przystawki do biopsji dla głowicy endovaginalnej oraz remont rudnickiej przychodni.

Dwa lasery biostymulacyjne za 20 tys. zł zakupiono dla Pracowni Rehabilitacyjnej szpitala z dotacji z Gminy i Miasta Ulanów.

Natomiast Gmina Jeżowe przekazała dotację, w wysokości 20 tys. zł, na zakup aparatu do elektrokoagulacji z funkcją waporyzacji dla Oddziału Ortopedycznego.

Wsparcie dla Szpitala, w wysokości 10 tys. zł, przekazała również Gmina Jarocin, za co nabyto kardiotokograf i pompę infuzyjną.

Na uwagę zasługuje również fakt, że corocznie Gmina Krzeszów w pokrywa koszty związane ze stacjonowaniem w Krzeszowie Zespołu Wyjazdowego Ratownictwa Medycznego. Rocznie jest to pomoc na kwotę 7.350 zł.

W odpowiedzi na potrzeby Szpitala, w 2016 roku, Powiat Niżański w swoim budżecie przeznaczył kwotę 565.483 zł, w tym: 292.487 zł na zakup sprzętu medycznego (zestaw endoskopowy, bronchofiberoskop i 2 kardiomonitory na salę pooperacyjną Oddziału Ortopedycznego), 136.616 zł na zakup stołu operacyjnego, przeziernego do aparatu rtg z ramieniem C i 136.380 zł na zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem, na który dzięki zabiegom Starosty Niżańskiego,

Wojewoda Podkarpacki – Pani Ewa Leniart, przekazała kwotę 300 tys. zł, co pozwoliło na zakup nowego, w pełni wyposażonego ambulansu. Zakup ten poprawi stan bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego oraz zwiększy sprawność i skuteczność pomocy doraźnej w nagłych wypadkach zagrożenia zdrowia i życia.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nisku

_MG_1130str _MG_1139str _MG_1150str _MG_1152str _MG_1153str _MG_1156str _MG_1157str _MG_1168str

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Nisku

sprzątanierzeki

„Napędzani Wisłą” – „Akcja SAN” sprzątanie rzeki San i Tanew

rni24.eu18 czerwca 2021

Apel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

rni24.eu17 czerwca 2021

Plenerowa projekcja filmu animowanego o Nisku

rni24.eu17 czerwca 2021

Pomóżmy absolwentce Liceum Ogólnokształcącego w Nisku

rni24.eu16 czerwca 2021

Nominacja Burmistrza do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej

rni24.eu16 czerwca 2021

Uczennice RCEZ w Nisku wśród laureatów specjalnej, internetowej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży

rni24.eu16 czerwca 2021

Wielkie otwarcie zalewu “Podwolina” w Nisku już wkrótce

rni24.eu15 czerwca 2021

Premierowy pokaz filmu „Historia Niska – czyli jak to się stało, że wyrosło miasto” w NCK “Sokół”

rni24.eu15 czerwca 2021

Andżelika Guściora Laureatką 16. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

rni24.eu14 czerwca 2021