W Nisku

Niżańskie MZK z pozwoleniem wodnoprawnym

Niżańskie MZK z pozwoleniem wodnoprawnym

Miejski Zakład Komunalny w Nisku otrzymał dwa pozwolenia wodnoprawne od starosty niżańskiego. Dotyczą one szczególnego korzystania z wód rzek San i Barcówka.

Dotychczasowe pozwolenia wygasły w 2016 roku. Zbigniew Kuziora, prezes MZK w Nisku, wystąpił o wydanie pozwolenia dla rzeki San 29 grudnia 2016 roku, natomiast dla rzeki Barcówka 24 stycznia 2017 roku. Robert Bednarz, starosta niżański, udzielił pozwoleń, ale pod pewnymi warunkami. Dotyczą one ilości i składu odprowadzonych oczyszczonych ścieków komunalnych, terminów kontroli ich ilości i jakości oraz określania co nie powinno znajdować się w wodach.

Ustalono, że dla rzeki San w okresie do 31 grudnia 2018 roku, czyli do czasu zakończenia realizacji modernizacji oczyszczalni komunalnych w Nisku, zmniejszono minimalny procent redukcji zanieczyszczeń. Jednocześnie w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku w czasie rozruchu technologicznego modernizowanej oczyszczalni zwiększono maksymalne dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń. Zezwolono również na wprowadzanie wód opadowych z istniejącego przelewu awaryjnego położonego na terenie oczyszczalni do rzeki San w ilości 10 zrzutów na rok. Określono miejsce poboru ścieków do analizy: przez modernizacją w kanale ściekowym za kratą, po modernizacji w kanale ściekowym za sitopiaskownikiem.

Dla rzeki Barcówka zezwolono na odprowadzanie oczyszczonych ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Nisku. Ustalono maksymalne ilości zrzutów odpadów. Miejsce poboru próbek ustalano na wylocie rurociągu tłocznego ścieków do rowu, czyli w miejscu gdzie ścieki opuszczają Stację Uzdatniania Wody. Na MZK nałożono obowiązek utrzymania całego rowu bez nazwy oraz rzeki Barcówka na długości 20m, czuli 10 m za wlotem i 10 m przed wlotem do rowu.

Odprowadzane ścieki nie mogą zawierać odpadów oraz zanieczyszczeń pływających, a także związków chlorowcoorganicznych, nie mogą powodować zmian w biocenozie, mętności, barwie, zapachu wody, a także formowania się osadów lub piany.

Oba pozwolenia są ważne przez dziesięć lat, czyli do lutego 2027 roku.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zaginął urzędnik gminy Ulanów-Bartek Pucko

rni24.eu4 marca 2021

Atrakcyjna oferta sklepu rowerowego TIP-TOP Raty 0 %

rni24.eu1 marca 2021

Bezpłatny kurs komputerowy dla Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko

rni24.eu1 marca 2021

Huta Stalowa Wola na rzecz walki z Covid-19

rni24.eu1 marca 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu1 marca 2021

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021