W Nisku

Nisko z podatkami nie szaleje

Nisko z podatkami nie szaleje

Podatki to zwłaszcza dla małych samorządów problem złożony. Z jednej strony samorządy z podatków żyją dosłownie i w przenośni. Z drugiej strony w małym samorządzie wójt, burmistrz czy radny jest “bardziej na widoku” i podnoszenie podatków naraża na osobiste negatywne reakcje wyborców. Jednak pomijając ten wzgląd mądry samorząd powinien uważać możliwość uchwalania podatków za szansę do tworzenia warunków rozwoju gminy, a nie za kłopotliwy obowiązek.

Nisko i gminy w powiecie niżańskim nie należą do szczególnie zamożnych i wspólnie cierpią na brak inwestorów. Polityka podatkowa jest jednym z czynników, które inwestorów albo przyciągają, albo zniechęcają. warto porównać się z innymi samorządami w tym względzie. Samorządowa “Wspólnota” stworzyła ranking polskich gmin pod kątem wysokości podatków. Dla mniej zorientowanych krótko wyjaśnimy kto i jak ustala lokalne podatki. Minimalną i maksymalną stawkę podatków ustala minister finansów. W tych widełkach rada gminy ustala konkretną wysokość podatków.

Dla samorządów największe znaczenie mają trzy podatki lokalne. Są to podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych i w gminach wiejskich podatek rolny. Ranking “Wspólnoty” obejmuje lata 2013 – 2015 i pokazuje wysokość podatków poprzez procent maksymalnej stawki podatkowej. Trzeba zaznaczyć, że niemal 90 procent polskich gmin nie uchwala podatków w maksymalnej wysokości. Jak na tym tle wypada Nisko?

NISKO W CZOŁÓWCE

Nisko znajduje się w szczególnej sytuacji. Konkuruje o inwestorów ze Stalową Wolą. Niestety wyraźnie widać, że nie ma na tym polu sukcesów. Są jednak przesłanki wskazujące, że powinno być z tym lepiej. W rankingu “Wspólnoty” Nisko znalazło się w kategorii “Miast powiatowych”. Na kilkaset sklasyfikowanych miast Nisko znalazło się w czołówce miast o najniższych podatkach. A tak wygląda w porównaniu z innymi miastami powiatowymi w naszym regionie i nieco dalej;

01_TABELKA_RNI

Tarnobrzeg został sklasyfikowany wśród miast na prawach powiatu, ale wyliczenie jest zrobione tak samo jak dla Niska.
Jak widać Nisko prezentuje się na tle innych miast bardzo dobrze. Można powiedzieć, że prowadzi wyważoną i  rozsądną politykę podatkową. Gdyby jeszcze miało w ofercie dobrze skomunikowane, uzbrojone tereny, to konkurencja o inwestorów powinna być skuteczna. To co stoi na przeszkodzie, że tak nie jest?

NISKIE PODATKI, BO BIEDNE GMINY?
Zanim zestawimy pozostałe gminy z powiatu niżańskiego, przedstawmy pewne prawidłowości charakteryzujące gminy wiejskie. Według autorów rankingu generalnie niskie podatki w gminach wiejskich i małych miastach, to bardziej oglądanie się na sąsiada, żeby nie wypaść większym zdziercą niż on. Rzeczywista rywalizacja występuje tylko w przypadku podatku od środków transportu.

Są przykłady, że w tej sprawie gminy rywalizują niemal do ostatniej złotówki. Poza tym w przypadku małych miast i gmin wiejskich mamy sytuację opisaną na początku artykułu. Zestawienie małych miast i gmin wiejskich powiatu niżańskie w dużym stopniu potwierdza opisane prawidłowości. Dla wyjaśnienia wszystkie gminy umieścimy w jednej tabeli od najniższych do najwyższych podatków. W przypadku Rudnika i Ulanowa ich miejsca, to lokaty w kategorii “Inne miasta”.

02_TABELKA_RNI

Najniższe podatki w Jarocinie nie są efektem “oglądania się na sąsiadów, ale wynikają z ekonomicznych poglądów wójta, który zrobił z tego największy atut w promocji gminy. Może zaskakiwać odległe miejsce Krzeszowa. Na przykład żadna gmina wiejska w powiatach stalowowolskim i tarnobrzeskim nie ma wyższych podatków od Krzeszowa. Krzeszów ma podatki wyższe niż w Nisku. Ciekawe jednak, że duża dysproporcja w podatkach między Krzeszowem a Jarocinem nie przekłada się na większy napływ inwestorów do Jarocina.

Niższe podatki w gminach wiejskich są charakterystyczne dla całej Polski. Co jednak ciekawe osiem pierwszych gmin wiejskich z najniższymi podatkami, to gminy z województwa lubelskiego, a więc sąsiada powiatu niżańskiego.

Grzegorz Poniedzielski

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Pomóżmy absolwentce Liceum Ogólnokształcącego w Nisku

rni24.eu16 czerwca 2021

Nominacja Burmistrza do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej

rni24.eu16 czerwca 2021

Uczennice RCEZ w Nisku wśród laureatów specjalnej, internetowej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży

rni24.eu16 czerwca 2021

Wielkie otwarcie zalewu “Podwolina” w Nisku już wkrótce

rni24.eu15 czerwca 2021

Premierowy pokaz filmu „Historia Niska – czyli jak to się stało, że wyrosło miasto” w NCK “Sokół”

rni24.eu15 czerwca 2021

Andżelika Guściora Laureatką 16. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

rni24.eu14 czerwca 2021

Plac budowy pod Sąd i Prokuraturę Rejonową już przekazany

rni24.eu14 czerwca 2021

Daniel Dybka na podium w tenisowym Turnieju Grand Prix Stalowej Woli

rni24.eu10 czerwca 2021

Ośmioletnia Jagoda z Wólki Tanewskiej zaprojektowała maskotkę dla TSSE

rni24.eu9 czerwca 2021