W Nisku

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie niżańskim.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie niżańskim.

Mieszkańcy powiatu niżańskiego mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, a od 2019 roku również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w każdej z gmin powiatu. 

Starosta Niżański Robert Bednarz wspólnie z Wójtami i Burmistrzami zdecydowali, że aby zapewnić jak najlepszy dostęp mieszkańcom naszego powiatu, uprawnionym do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, utworzą punkty i ich filie tak, aby mieszkańcy każdej z gmin mieli zapewniony dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej. Wójtowie i Burmistrzowie udostępnili na ten cel odpowiednie lokale gminne, deklarując właściwe ich wyposażenie.

W 2018 nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym), na podstawie ustawy, mogły uzyskać tylko osoby w niej wymienione, było to niemal 900 osób, którym udzielono łącznie ponad tysiąc porad prawnych. Również zakres tej pomocy szczegółowo regulowała ustawa.

– W związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od początku 2019 r. rozszerzono kategorię osób uprawnionych, bo nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą przysługiwać osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Uprawnieni będą tylko składać pisemne oświadczenie osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Zachęcam osoby, które są uprawnione, a które pomocy prawnej potrzebują, do skorzystania z takiej możliwości we wszystkich naszych gminach, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2019 r. przepisami w Powiecie Niżańskim nadal funkcjonować będą 3 punkty – jeden prowadzony wspólnie przez adwokatów i radców prawnych, 2 prowadzone przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert – w jednym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, w drugim świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Szczegółowy harmonogram działania 3 punktów stałych, wraz z ich filiami, w powiecie niżańskim na rok 2019, przedstawia się następująco:

16

Materiał Promocyjny 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021