W Nisku

Nie tylko ławki i ścieżki, ale też piękna zieleń

Nie tylko ławki i ścieżki, ale też piękna zieleń

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika na osiedlu Podwolina w Nisku to zadanie, jakie samorząd planował od kilku lat. Poczyniono już pierwsze kroki, aby miejsce to przyciągało mieszkańców i turystów, służyło rekreacji i aktywnemu sprzędzeniu czasu. Według koncepcji, teren jest podzielony na 8 stref. Każda o innym charakterze i funkcji. Podczas wczorajszej nadzwyczajnej sesji rady miasta, radni podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji Projektu pn: „Strefy zieleni i rekreacji w Nisku przy zbiorniku wodnym na osiedlu Podwolina”.

Projekt obejmuje zagospodarowanie dwóch stref zieleni przy zbiorniku wodnym: strefy wejściowej o powierzchni około 2,16 ha oraz strefy południowej o powierzchni około 2,07 ha. Poza zielenią, w ramach projektu mają powstać sanitariaty i przebieralnia, plac zabaw, dodatkowe ścieżki piesze, ławki i kosze na śmieci. Całość tego zadania ma kosztować około 3 mln zł. Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie tej inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie zewnętrzne ma wynieść 85% kosztów, a wkład własny gminy to 450 tys. zł.

Konieczność zwołania nadzwyczajnej sesji rady miasta, spowodowana była tym, że aby samorząd mógł ubiegać się o dofinansowanie, radni gminy musieli udzielić upoważnienia burmistrzowi, a termin złożenia wniosku na to zadanie, mija 29 maja.

Inicjatorem ubiegania się o dofinansowanie tego projektu była Stanisława Szymonik, kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

– Szukamy źródeł dofinansowania na różne zadań, które mamy zaplanowane w bliższej czy dalszej przyszłości. Jednym z takich zadań jest zagospodarowanie zbiornika wodnego na Podwolinie. W marcu tego roku, uzyskaliśmy już pozwolenie na budowę wszystkich elementów infrastruktury – mówiła Stanisława Szymonik.

Wyjaśniała, że w między czasie okazało się, że jest ogłoszony konkurs, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie na cześć elementów infrastruktury. Jednak, aby spełniać wymogi tego konkursu, konieczne było, aby w projekcie zostały uwzględnione elementy zagospodarowania zieleni.

– W przygotowanym projekcie, jest zaplanowana zieleń wielopiętrowa, różnorodna, tak aby zapewniała różnorodność biologiczną i wykorzystanie tych terenów. Strefy będą połączone z istniejącą już ścieżką pieszo-rowerową. Gmina planuje realizację zadania w dwóch etapach: strefa wejściowa w 2019 r., a w 2020 r strefa południowa – tłumaczy.

– Jeżeli nie uda nam się uzyskać dofinansowania, to za kwotę którą przeznaczamy na wkład własny możemy zrobić co najwyżej budynek sanitariatów i przebieralni. W sytuacji, kiedy otrzymamy dofinansowanie, zakres będzie znacznie szerszy – wyjaśniała Stanisława Szymonik.

Radni byli zainteresowani realizacją tego zadnia. Podczas sesji pytali m.in. o to ile będzie kosztować utrzymanie terenu na Podwolinie, czy w ramach projektu będzie możliwość uwzględnienia kąpieliska bądź jego rozbudowy oraz czy teren położony nad Barcówką będzie również zagospodarowany, a także także zwracali uwagę na to, aby dopisać do projektu oświetlenie i monitoring na tym obiekcie.

– Jeżeli zdecydowaliśmy na budowanie zbiornika wodnego i opracowaliśmy projekt zagospodarowania tego terenu oraz uzyskaliśmy na poszczególne elementy pozwolenie na budowę, co nie było łatwe, to trzeba to zadanie zakończyć, a nie zaczynać realizację kolejnego zadania. Być może w następnej kadencji będzie pomysł, aby zagospodarować teren na Boniach. Jeżeli zdecydowaliśmy uporządkować ten teren, to porządkujmy go i pozyskujmy środki skąd tylko się da – mówiła Teresa Sułkowska, wiceburmistrz Niska.

Zaznaczała, że zasadne jest wykonanie oświetlenia i monitoringu, jednak oświetlenie nie wpisuje się do tego projektu. Jeżeli chodzi o utrzymanie tego obiektu, będzie to koszt około 100 – 120 tys. zł rocznie. Gmina planuje również zatrudnienie co najmniej 2 osób na zbiorniku. Jeśli chodzi o kąpielisko, to zadanie otrzymał już Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej, który jest w trakcie przygotowania wszystkich dokumentów, ażeby w następnym roku na Podwolinie stworzyć kąpielisko, a nie miejsce wydzielone do kąpieli – wyjaśniała Teresa Sułowska.

Agata Piotrowska

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021