W Nisku

Nie narażaj się na koszty

Nie narażaj się na koszty

POMIJASZ KOSZTY UPOMNIENIA? URZĄD I TAK MUSI JE POBRAĆ!

Od stycznia 2016r. zmieniły się zasady księgowania wpłat. Jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów (§1a ustawy z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2015r. poz. 1649).

Wobec powyższego jeżeli zobowiązany otrzymał upomnienie zanim zapłacił zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podatek musi zapłacić koszty upomnienia. W przeciwnym wypadku urząd sam będzie musiał pobrać koszty upomnienia z dokonanej wpłaty, przy czym należność główna nie będzie zapłacona w całości.

Przypominamy, że przy naliczaniu kosztów upomnienia nie ma znaczenia rodzaj zaległości podatkowej, kwota długu czy okres opóźnienia. Koszt jego wysłania równa się czterokrotności opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S. A. za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. Wynika to z §1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z dnia 27 listopada 2001r.

W dniu 17 stycznia 2014r. Zarząd Poczty Polskiej S. A. podjął uchwałę nr 4/2014 w której uległa zmianie wysokość opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. W załączniku nr 2 ww. uchwały wskazano, iż od dnia 01 lutego 2014r. powyższa opłata wynosi 2,90 zł (wcześniej opłata ta wynosiła 2,20 zł).
W związku z powyższym, począwszy od dnia 01 lutego 2014r. koszty upomnienia za zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 11,60 zł (4 x 2,90 zł).
Zgodnie art.15 §2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. poz. 1619 z późn. zm.) koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia.

źródło: Urząd Gminy Jeżowe

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021