W Nisku

Nie narażaj się na koszty

Nie narażaj się na koszty

POMIJASZ KOSZTY UPOMNIENIA? URZĄD I TAK MUSI JE POBRAĆ!

Od stycznia 2016r. zmieniły się zasady księgowania wpłat. Jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów (§1a ustawy z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2015r. poz. 1649).

Wobec powyższego jeżeli zobowiązany otrzymał upomnienie zanim zapłacił zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podatek musi zapłacić koszty upomnienia. W przeciwnym wypadku urząd sam będzie musiał pobrać koszty upomnienia z dokonanej wpłaty, przy czym należność główna nie będzie zapłacona w całości.

Przypominamy, że przy naliczaniu kosztów upomnienia nie ma znaczenia rodzaj zaległości podatkowej, kwota długu czy okres opóźnienia. Koszt jego wysłania równa się czterokrotności opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S. A. za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. Wynika to z §1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z dnia 27 listopada 2001r.

W dniu 17 stycznia 2014r. Zarząd Poczty Polskiej S. A. podjął uchwałę nr 4/2014 w której uległa zmianie wysokość opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. W załączniku nr 2 ww. uchwały wskazano, iż od dnia 01 lutego 2014r. powyższa opłata wynosi 2,90 zł (wcześniej opłata ta wynosiła 2,20 zł).
W związku z powyższym, począwszy od dnia 01 lutego 2014r. koszty upomnienia za zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 11,60 zł (4 x 2,90 zł).
Zgodnie art.15 §2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. poz. 1619 z późn. zm.) koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia.

źródło: Urząd Gminy Jeżowe

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

sprzątanierzeki

„Napędzani Wisłą” – „Akcja SAN” sprzątanie rzeki San i Tanew

rni24.eu18 czerwca 2021

Apel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

rni24.eu17 czerwca 2021

Plenerowa projekcja filmu animowanego o Nisku

rni24.eu17 czerwca 2021

Pomóżmy absolwentce Liceum Ogólnokształcącego w Nisku

rni24.eu16 czerwca 2021

Nominacja Burmistrza do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej

rni24.eu16 czerwca 2021

Uczennice RCEZ w Nisku wśród laureatów specjalnej, internetowej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży

rni24.eu16 czerwca 2021

Wielkie otwarcie zalewu “Podwolina” w Nisku już wkrótce

rni24.eu15 czerwca 2021

Premierowy pokaz filmu „Historia Niska – czyli jak to się stało, że wyrosło miasto” w NCK “Sokół”

rni24.eu15 czerwca 2021

Andżelika Guściora Laureatką 16. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

rni24.eu14 czerwca 2021