W Nisku

Nie będzie już Aresztu Śledczego w Nisku

Nie będzie już Aresztu Śledczego w Nisku

Do końca marca Areszt Śledczy w Nisku przestanie istnieć. Decyzję o jego likwidacji podjął w ubiegłym tygodniu Minister Sprawiedliwości. Związana jest ona z jednym z zapowiadanych przez resort elementów reformy więziennictwa. Chodzi przede wszystkim o budowę i modernizację zakładów karnych. Decyzje w tej sprawie zapadła dokładnie 12 stycznia.

Jak informuje mjr Jarosław Wójtowicz Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie, do końca marca przekształceniu lub likwidacji ulegnie 23 małych i wyeksploatowanych jednostek penitencjarnych, co pozwoli na racjonalizację wydatków ponoszonych na ich utrzymanie. Na Podkarpaciu dotyczy to dwóch jednostek penitencjarnych: Aresztu Śledczego w Nisku i Aresztu Śledczego w Sanoku.

Zgodnie z zarządzeniem, likwidacja niżańskiego aresztu nie wpłynie na utratę pracy przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Nie zabraknie również miejsc dla osadzonych. Funkcjonariusze zostaną przeniesieni do pełnienia służby w innych jednostkach penitencjarnych.

– Osadzeni, zgodnie z ich sytuacją prawną, rodzinną i klasyfikacją zostaną przetransportowani do właściwych zakładów karnych. Zmiany te przyniosą nie tylko korzyści ekonomiczne, ale również poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy. Zaoszczędzone fundusze przeznaczone zostaną także na wzrost wynagrodzeń. Reforma w tym zakresie przyczyni się również do poprawy warunków bytowych osadzonych – mówi mjr Jarosław Wójtowicz.

Dodaje, że z oszczędności, wynikających z likwidacji i przekształcenia jednostek penitencjarnych powstaną 3 nowoczesne więzienia oraz kilka dużych, nowoczesnych pawilonów mieszkalnych dla osadzonych oraz hal produkcyjnych, dających możliwość nauki zawodu i wykonywania pracy.

W Polsce ponad połowę więzień zbudowano przed II Wojną Światową, ale są również zakłady karne, które liczą ponad 200 lat. Wszelkie prace modernizacyjne i remontowe w tych jednostkach wymagały nie tyko zgody konserwatora zabytków, ale również ogromnych środków finansowych, mających na celu dostosowanie starych budynków i instalacji do aktualnych wymogów. Areszt Śledczy w Nisku mieści się w budynku liczącym sobie ponad 100 lat i dostosowanie jego funkcjonowania do wymogów współczesności jest bardzo trudne.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że podległy aresztowi Oddział Zewnętrzny w Chmielowie nie ulega likwidacji, pozostaje oddziałem zewnętrznym tyle, że podległym Zakładowi Karnemu w Dębicy.

– Nieruchomości, grunty wraz z budynkami znoszonych jednostek zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Trwały zarząd sprawowany przez likwidowaną jednostkę ulegnie wygaśnięciu, a nieruchomość pozostanie w zasobach nieruchomości Skarbu Państwa, którymi co do zasady gospodarują starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej – mówi mjr Jarosław Wójtowicz Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie.

Agata Piotrowska

2 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Nisku

Atrakcyjna oferta sklepu rowerowego TIP-TOP Raty 0 %

rni24.eu1 marca 2021

Bezpłatny kurs komputerowy dla Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko

rni24.eu1 marca 2021

Huta Stalowa Wola na rzecz walki z Covid-19

rni24.eu1 marca 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu1 marca 2021

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021