kultura i rozrywka

Nagrodzili działaczy kultury

Nagrodzili działaczy kultury

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie odbyła się trzecia edycja Dnia Działacza Kultury Podczas uroczystości padło wiele ciepłych słów skierowanych do działaczy kultury, pracowników ośrodków kultury, którzy na co dzień działają na rzecz rozwoju twórczości artystycznej, przygotowują różne wydarzenia, czy promują szeroko rozumianą kulturę.

kultura (1)

Wręczono osiem nagród starosty za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w powiecie niżańskim. Otrzymali je:

Zespół Kolędniczy z Łazor (Gmina Harasiuki) – za działalność mającą na celu ochronę kultury. Wystawiane przez Zespół widowisko „Herody” przedstawia dawne zwyczaje, wierzenia i modlitwy związane z kolędowaniem, które występowały na terenie powiatu niżańskiego. Zespół Kolędniczy biorąc udział w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach i przeglądach promuje w Polsce nie tylko Gminę Harasiuki, ale cały Powiat Niżański.

Młodzieżowy Zespół Folkowy „Janki” (Gmina Jarocin) – którego pasja, zaangażowanie i talent osób go tworzących, przyczyniają się do tego, że Gmina Jarocin i Powiat Niżański postrzegane są, jak o miejsca, w których można się doskonale rozwijać artystycznie. Zespół, który tworzą młodzi ludzie, stał się rozpoznawalny i spotyka się z uznaniem w różnych regionach Polski, dzięki czemu pozytywny wizerunek powiatu niżańskiego trafia do szerokiego grona odbiorców.

Zespół „Jeżowianie” (Gmina Jeżowe) – za działalność artystyczną mającą na celu ochronę kultury. Wieloletnia działalność zespołu, liczne występy na imprezach folklorystycznych przyczyniają się do promocji kultury ludowej, ochrony dziedzictwa kulturowego, kultywowania tradycji oraz promocji folkloru Lasowiaków nie tylko w Jeżowem i Powiecie Niżańskim, ale również poza nimi.

kultura (8)

Zbigniew Szczębara (Gmina Krzeszów)– którego twórczość poetycka, skoncentrowana głównie na tematyce patriotycznej i religijnej, często cytowana jest na akademiach okolicznościowych z okazji świąt narodowych. Wiersze znajdują uznanie nie tylko w Gminie Krzeszów, w Powiecie Niżańskim i Województwie Podkarpackim, ale również na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

Jan Surma (Gmina i Miasto Nisko) – którego wszechstronne zaangażowanie, inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych oraz propagowanie tradycji i historii promuje szeroko nie tylko Nisko, ale cały Powiat Niżański. Jako rysownik i karykaturzysta, który swoją pasję realizuje od ponad 40 lat prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co spotkało się z uznaniem i było wielokrotnie nagradzane.

Elżbieta Kiszko (Gmina Rudnik nad Sanem) – za szerokie twórcze i kulturalne zainteresowania Pani Elżbiety, które przyczyniły się do promocji Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Powiatu Niżańskiego. Prezentacja prac jej autorstwa na różnego rodzaju wystawach i imprezach kulturalnych przyczynia się do zachowania i rozwoju naszej narodowej kultury.

Elżbieta Olszówka (Gmina i Miasto Ulanów) – za wszechstronne zaangażowanie Pani Elżbiety, aktywną działalność na rzecz kultury i promocji Gminy i Miasta Ulanów oraz jej mieszkańców, które zaowocowały założeniem Stowarzyszenia Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury „Wstęp Wolny”. Dzięki działalności Stowarzyszenia możliwa jest realizacja wielu projektów, które adresowane są do szerokiej grupy społecznej.

Katarzyna Rokoszyńska (KDK „ARKA” w Racławicach – Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem) – za działalność artystyczną mającą na celu upowszechnianie kultury. Jej zaangażowanie i profesjonalizm, jako akompaniatora i nauczyciela śpiewu, przyczyniły się do osiągnięć Zespołu Pieśni i Tańca „RACŁAWICE”, a tym samym do rozwoju poziomu życia kulturalnego mieszkańców naszego regionu. Dzięki poświęceniu i energii pani Katarzyny, działalność KDK „ARKA” w Racławicach zyskuje nową jakość i może być realizowana na coraz wyższym poziomie artystycznym, co szeroko promuje nie tylko Gminę i Miasto Nisko, Powiat Niżański, ale także Województwo Podkarpackie.

kultura (3)

Wręczono również wyróżnienia pracownikom instytucji kultury. Otrzymali je:

Tomasz Koń – od ponad 10 lat jest instruktorem d/s muzyki w Gminnym Ośrodku Kultury w Harasiukach. Od początku swojej kariery zawodowej prowadzi zespół akordeonowy „Ansambl” oraz naukę gry na instrumentach muzycznych. W roku 2007 założył i prowadzi zespół wokalny w Hucie Nowej. Gra głównie na instrumentach klawiszowych oraz strunowych. Tworzy podkłady muzyczne dla zespołów wokalnych działających na terenie gminy. Współpracuje z amatorskim ruchem artystycznym oraz instytucjami specjalistycznymi i zawodowymi.

Anna Skiba – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie. Pracuje w tej instytucji od 2009 roku. Dzięki jej talentowi, sceny imprez organizowanych w Jarocinie zyskują nietuzinkowe dekoracje, a wystawy – ciekawe aranżacje, wnętrza budynku GOKSTiR – estetyczny wygląd. Prowadzi dodatkowo zajęcia rękodzielnicze dla najmłodszych w ramach „Pracowni Cudotwórnia” i okazyjnie warsztaty przyrodnicze i ceramiczne. Jeżeli zachodzi potrzeba, pani Ania potrafi zaprezentować zwiedzającym ekspozycję przyrodniczą i historyczną, znajdującą się w ośrodku.

kultura (6)

Maria Wąsik – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżowem filia Jata. Pracuje na stanowisku bibliotekarza od 1989 r. Aktywnie uczestniczy we wszelkich imprezach kulturalnych i oświatowych na terenie gminy oraz w szkoleniach bibliotecznych. Wykazuje dobrą komunikatywność z czytelnikami.

Bożena Grzebieniak – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie od września 1990 r. Pracę zaczynała na stanowisku młodszego bibliotekarza. Po zmianach administracyjnych i prawnych w 2000 r., kiedy Gminny Ośrodek Kultury został przekształcony w samorządową instytucję kultury, Pani Bożena oprócz obowiązków bibliotekarza przejęła także obowiązki księgowej. W chwili obecnej etat dzieli między obowiązki bibliotekarza i głównej księgowej.

Marian Pelic – pracownik Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” od grudnia 1978 roku. W tym czasie pracował na stanowiskach: instruktor do spraw upowszechniania sztuki z zakresu plastyki, instruktor kulturalno – wychowawczy, instruktor ds. upowszechniania plastyki, filmu i fotografii. Jako pasjonat fotografii udzielał się w Klubie Twórcy Amatora, działającym w latach 80-tych w niżańskim Domu Kultury. Jego fotografie kilkakrotnie były prezentowane na wystawach. Obecnie tworzy dekoracje i scenografie do spektakli teatralnych i innych przedsięwzięć kulturalnych oraz dokumentuje wydarzenia i imprezy organizowane przez NCK „Sokół”.

Aneta Jakubowska – pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem, kustosz Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. Z zaangażowaniem upowszechnia i propaguje kulturę i historię regionu wśród dzieci i młodzieży Szkół Gminy Rudnik nad Sanem poprzez systematyczne prowadzenie lekcji muzealno – historycznych „Rudnik nad Sanem – Moja Mała Ojczyzna”. Profesjonalnie oprowadza wycieczki po salach ekspozycyjnych Centrum Wikliniarstwa, w tym także w języku angielskim. Pisze wnioski o granty i dofinansowania sumiennie wypełnia wszystkie powierzone jej zadania służbowe.

Agnieszka Kamińska – zatrudniona jest w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie od 1 września 2010 r. na stanowisku instruktora artystycznego. W swojej pracy Pani Agnieszka zajmuje się głównie edukacją dzieci i młodzieży w zakresie muzyki. Prowadzi zajęcia wokalne i naukę gry na instrumentach klawiszowych. Ze swoimi podopiecznymi bierze udział w licznych konkursach, przeglądach i festiwalach, organizowanych przez różnorodne instytucje działające w sferze kultury. W pracy cechuje ją odpowiedzialność, sumienność oraz duże zaangażowanie. Aktywnie włącza się w życie kulturalne i organizacyjne GCK. Czynnie działa również w organizacjach pozarządowych.

Karolina Kotwica – od 2011 r. pracuje w Katolickim Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach na stanowisku animator kultury. Jest pedagogiem tańca i obecnie prowadzi zajęcia taneczno – wokalne z młodszymi grupami Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, łącznie ok. 70 dzieci w wieku od 4 do ponad 12 lat. Przygotowuje programy taneczne i artystyczne prezentowane w licznych koncertach w kraju i za granicą. Pani Karolina charakteryzuje się niespotykanymi dziś cechami otwartej życzliwości, niezłomności, trwania przy fundamentalnych zasadach i wartościach, pozostając wzorem dla młodego pokolenia Polaków.

Anna Ulewicz – za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Pani Anna jest kustoszem filii bibliotecznej w Nowosielcu (Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku). Pracuje od 2006 r, uzyskuje bardzo dobre wyniki w prowadzeniu biblioteki, uzyskuje wysoki poziom wypożyczeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizuje dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Służy bezinteresowną pomocą w wypełnianiu dokumentów, wniosków, cv. Do wyróżnienia została zgłoszona przez grupę 7 osób.

kultura (4)

Ponadto, wszyscy pracownicy miejskich i gminnych domów, centrów i ośrodków kultury z terenu Powiatu, otrzymali podziękowania i drobne upominki za całokształt pracy na rzecz upowszechniania kultury w Powiecie Niżańskim.
Uroczystość uświetnili podopieczni centrum kultury w Jarocinie. Święto Działaczy Kultury było także okazją do zaprezentowania pierwszej płyty zespołu „Janki”.

kultura (5)

Wśród samorządowców przybyłych na obchody znaleźli się m.in. Julian Ozimek, burmistrz Niska, Zbigniew Walczak, wójt Jarocina, Lucjan Tabasz zastępca burmistrza Rudnika nad Sanem oraz Janusz Bronkiewicz, wiceprzewodniczący rady powiatu niżańskiego.

kultura (7)

kultura (9)

kultura (10)

Starostwo Powiatowe Nisko / Małgorzata Petecka
Fot.: GOKSiR w Jarocinie

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w kultura i rozrywka

Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Niżańskiego

rni24.eu21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

rni24.eu21 października 2021

Jeżowe – Wycieczki z Ministerstwa Edukacji i Nauki

rni24.eu19 października 2021

Andżelika Guściora ze stypendium Starosty Niżańskiego

rni24.eu18 października 2021

Uroczysta gala dla nauczycieli i pracowników oświaty

rni24.eu18 października 2021
nck

„Nie lękajcie się być świętymi” w NCK Nisko

rni24.eu13 października 2021

Spotkanie II z cyklu Wieki niezupełnie ciemne

rni24.eu8 października 2021

Międzypowiatowy konkurs plastyczny „Mówię Nie – wszystkiemu co złe” rozstrzygnięty

rni24.eu6 października 2021

Mistrz Olimpijski otworzył halę sportowa w Nisku

rni24.eu5 października 2021