W Nisku

Mniej osób korzysta z pomocy społecznej

Mniej osób korzysta z pomocy społecznej

W ubiegłym roku ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku skorzystało 703 osoby. To o 91 mniej niż w 2016 roku. Jak informuje placówka, niewykluczone, że na zmniejszenie się liczby klientów korzystających z pomocy ośrodka, miało wpływ wprowadzenie rządowego programu 500 plus. Nie oznacza to jednak zmniejszenia kosztów przyznawanych na pomoc społeczną.

Wydatki OPS-u przekierowane zostały na usługi opiekuńcze i ponoszenie opłat za osoby skierowane do Domów Pomocy Społecznej. Zasadność przyznawania świadczeń dla osób i rodzin ubiegających się o pomoc wynikała m. in z niskiego dochodu. Warto dodać, że kryteria dochodowe kwalifikujące do uzyskania pomocy w 2017 r. wynosiły: dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł, dla osoby w rodzinie – 514 zł – informuje niżański OPS.

Ze świadczeń pieniężnych w ubiegłym roku, skorzystało 343 osoby, to o 18 więcej niż w 2016 roku. Z kolei ze świadczeń niepieniężnych przyznanych w ramach zadań zleconych i zadań własnych korzystało 393 osób, to o 110 mniej niż w 2016r. Natomiast ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1 614 rodzin, w których dla 2 381 osób przyznano świadczenia. W rodzinach tych zamieszkiwało 4 434 osób w tym 1 959 dzieci.

Najczęstszym powodem korzystania z pomocy społecznej przez mieszkańców była długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie oraz ubóstwo.

Agata Piotrowska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021

Serce czeka na nakrętki

rni24.eu18 lutego 2021

Podkarpacie- Słowacja zamknęła część przejść granicznych

rni24.eu16 lutego 2021

Policjanci poszukują zaginionego

rni24.eu15 lutego 2021

Voster ATS Team w gotowości do nowego sezonu

rni24.eu12 lutego 2021