W Nisku

Mimo wyroku mogą pracować

Mimo wyroku mogą pracować

205 osób, czyli ponad 71% osadzonych w Areszcie Śledczym w Nisku pracuje. Pod tym względem jednostka znajduje się na 4 miejscu w Polsce.

Niżański Areszt Śledczy jest jednostką penitencjarną, składającą się z dwóch części. W Nisku znajduje się areszt dla 92 kobiet, natomiast w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie może przebywać 215 mężczyzn. Dyrekcja zakładu kieruje skazanych do prac administracyjno-porządkowych, budowlanych czy publicznych. Ponadto realizuje rządowy program „Praca dla Więźniów”.

Obecnie przy pracach administracyjno-porządkowych wewnątrz jednostki zatrudnionych jest 11 kobiet i 15 mężczyzn, którzy otrzymują wynagrodzenie. Również 85 mężczyzn pracujących w firmach zewnętrznych otrzymuje pensję. Jak tłumaczy major Dariusz Kozioł, rzecznik Aresztu Śledczego w Nisku, skazani pracują w różnych branżach. Są to np. prace budowlane, malowanie elementów metalowych lub produkcja ogrodzeń, felg, akcesoriów samochodowych, wyrobów metalowych, betonu towarowego czy prefabrykatów.

94 osoby skazane zatrudnione są nieodpłatnie. W Nisku, wewnątrz zakładu, 20 kobiet pracuje w kuchni, przy pracach porządkowych, w bibliotece oraz w radiowęźle zakładowym, a 14 poza terenem jednostki. Zaś w Chmielowie 37 mężczyzn pracuje wewnątrz jednostki i pała się pracami w kuchni, porządkowymi czy remontowymi, a 23 skierowanych jest do prac publicznych czy charytatywnych.

Te ostatnie realizowane są w takich placówkach jak domy pomocy społecznej w Tarnobrzegu i Stalowej Woli oraz tarnobrzeskim ośrodku rehabilitacji. Z kolei prace publiczne wykonywane są na rzecz organów administracji publicznej i odbywają się w takich zakładach jak szpitale, przychodnie, nadleśnictwo, policja, straż pożarna, kluby sportowe, domy kultury, magistraty, muzea.

-Skazany otrzymuje 48% wypracowanego wynagrodzenia, co nie oznacza, że swobodnie nim dysponuje. Z tej części dokonywane są potrącenia tytułem innych zobowiązań skazanego jak alimenty, zajęcia komornicze, tytuły egzekucyjne – mówi major Dariusz Kozioł.

Dodaje, że 7% wynagrodzenia przekazywane jest na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarne, a 45% na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Niżańska jednostka uczestniczy w programie „Praca dla Więźniów”. Program ten zakłada budowę 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych, rozszerzenie nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz wprowadzenie ulg dla pracodawców zatrudniających osoby skazane. W 2016 roku otwarto pierwsze hale w Zakładach Karnych w Krzywańcu oraz Potulicach, w tym roku zostaną oddane dwie następne hale w Koszalinie oraz Sierakowie Śląskim. W przyszłym roku planowane jest otwarcie 12 hal produkcyjnych, powstanie 1515 miejsc pracy. Również przy Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie ma powstać hala, gdzie zatrudnienie znajdzie 30 skazanych.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Nisku

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021

Serce czeka na nakrętki

rni24.eu18 lutego 2021

Podkarpacie- Słowacja zamknęła część przejść granicznych

rni24.eu16 lutego 2021

Policjanci poszukują zaginionego

rni24.eu15 lutego 2021

Voster ATS Team w gotowości do nowego sezonu

rni24.eu12 lutego 2021