W Nisku

Mimo wyroku mogą pracować

Mimo wyroku mogą pracować

205 osób, czyli ponad 71% osadzonych w Areszcie Śledczym w Nisku pracuje. Pod tym względem jednostka znajduje się na 4 miejscu w Polsce.

Niżański Areszt Śledczy jest jednostką penitencjarną, składającą się z dwóch części. W Nisku znajduje się areszt dla 92 kobiet, natomiast w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie może przebywać 215 mężczyzn. Dyrekcja zakładu kieruje skazanych do prac administracyjno-porządkowych, budowlanych czy publicznych. Ponadto realizuje rządowy program „Praca dla Więźniów”.

Obecnie przy pracach administracyjno-porządkowych wewnątrz jednostki zatrudnionych jest 11 kobiet i 15 mężczyzn, którzy otrzymują wynagrodzenie. Również 85 mężczyzn pracujących w firmach zewnętrznych otrzymuje pensję. Jak tłumaczy major Dariusz Kozioł, rzecznik Aresztu Śledczego w Nisku, skazani pracują w różnych branżach. Są to np. prace budowlane, malowanie elementów metalowych lub produkcja ogrodzeń, felg, akcesoriów samochodowych, wyrobów metalowych, betonu towarowego czy prefabrykatów.

94 osoby skazane zatrudnione są nieodpłatnie. W Nisku, wewnątrz zakładu, 20 kobiet pracuje w kuchni, przy pracach porządkowych, w bibliotece oraz w radiowęźle zakładowym, a 14 poza terenem jednostki. Zaś w Chmielowie 37 mężczyzn pracuje wewnątrz jednostki i pała się pracami w kuchni, porządkowymi czy remontowymi, a 23 skierowanych jest do prac publicznych czy charytatywnych.

Te ostatnie realizowane są w takich placówkach jak domy pomocy społecznej w Tarnobrzegu i Stalowej Woli oraz tarnobrzeskim ośrodku rehabilitacji. Z kolei prace publiczne wykonywane są na rzecz organów administracji publicznej i odbywają się w takich zakładach jak szpitale, przychodnie, nadleśnictwo, policja, straż pożarna, kluby sportowe, domy kultury, magistraty, muzea.

-Skazany otrzymuje 48% wypracowanego wynagrodzenia, co nie oznacza, że swobodnie nim dysponuje. Z tej części dokonywane są potrącenia tytułem innych zobowiązań skazanego jak alimenty, zajęcia komornicze, tytuły egzekucyjne – mówi major Dariusz Kozioł.

Dodaje, że 7% wynagrodzenia przekazywane jest na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarne, a 45% na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Niżańska jednostka uczestniczy w programie „Praca dla Więźniów”. Program ten zakłada budowę 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych, rozszerzenie nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz wprowadzenie ulg dla pracodawców zatrudniających osoby skazane. W 2016 roku otwarto pierwsze hale w Zakładach Karnych w Krzywańcu oraz Potulicach, w tym roku zostaną oddane dwie następne hale w Koszalinie oraz Sierakowie Śląskim. W przyszłym roku planowane jest otwarcie 12 hal produkcyjnych, powstanie 1515 miejsc pracy. Również przy Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie ma powstać hala, gdzie zatrudnienie znajdzie 30 skazanych.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Nisku

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

rni24.eu18 października 2021

Andżelika Guściora ze stypendium Starosty Niżańskiego

rni24.eu18 października 2021

Uroczysta gala dla nauczycieli i pracowników oświaty

rni24.eu18 października 2021

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ulanowie zyskała nowe ogrodzenie

rni24.eu18 października 2021
nck

„Nie lękajcie się być świętymi” w NCK Nisko

rni24.eu13 października 2021

Umowa na budowę kanalizacji w Nowej Wsi już podpisana

rni24.eu12 października 2021

Do skradzionej betoniarki dotarli po śladach kół

rni24.eu8 października 2021