W Nisku

Mimo wyroku mogą pracować

Mimo wyroku mogą pracować

205 osób, czyli ponad 71% osadzonych w Areszcie Śledczym w Nisku pracuje. Pod tym względem jednostka znajduje się na 4 miejscu w Polsce.

Niżański Areszt Śledczy jest jednostką penitencjarną, składającą się z dwóch części. W Nisku znajduje się areszt dla 92 kobiet, natomiast w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie może przebywać 215 mężczyzn. Dyrekcja zakładu kieruje skazanych do prac administracyjno-porządkowych, budowlanych czy publicznych. Ponadto realizuje rządowy program „Praca dla Więźniów”.

Obecnie przy pracach administracyjno-porządkowych wewnątrz jednostki zatrudnionych jest 11 kobiet i 15 mężczyzn, którzy otrzymują wynagrodzenie. Również 85 mężczyzn pracujących w firmach zewnętrznych otrzymuje pensję. Jak tłumaczy major Dariusz Kozioł, rzecznik Aresztu Śledczego w Nisku, skazani pracują w różnych branżach. Są to np. prace budowlane, malowanie elementów metalowych lub produkcja ogrodzeń, felg, akcesoriów samochodowych, wyrobów metalowych, betonu towarowego czy prefabrykatów.

94 osoby skazane zatrudnione są nieodpłatnie. W Nisku, wewnątrz zakładu, 20 kobiet pracuje w kuchni, przy pracach porządkowych, w bibliotece oraz w radiowęźle zakładowym, a 14 poza terenem jednostki. Zaś w Chmielowie 37 mężczyzn pracuje wewnątrz jednostki i pała się pracami w kuchni, porządkowymi czy remontowymi, a 23 skierowanych jest do prac publicznych czy charytatywnych.

Te ostatnie realizowane są w takich placówkach jak domy pomocy społecznej w Tarnobrzegu i Stalowej Woli oraz tarnobrzeskim ośrodku rehabilitacji. Z kolei prace publiczne wykonywane są na rzecz organów administracji publicznej i odbywają się w takich zakładach jak szpitale, przychodnie, nadleśnictwo, policja, straż pożarna, kluby sportowe, domy kultury, magistraty, muzea.

-Skazany otrzymuje 48% wypracowanego wynagrodzenia, co nie oznacza, że swobodnie nim dysponuje. Z tej części dokonywane są potrącenia tytułem innych zobowiązań skazanego jak alimenty, zajęcia komornicze, tytuły egzekucyjne – mówi major Dariusz Kozioł.

Dodaje, że 7% wynagrodzenia przekazywane jest na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarne, a 45% na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Niżańska jednostka uczestniczy w programie „Praca dla Więźniów”. Program ten zakłada budowę 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych, rozszerzenie nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz wprowadzenie ulg dla pracodawców zatrudniających osoby skazane. W 2016 roku otwarto pierwsze hale w Zakładach Karnych w Krzywańcu oraz Potulicach, w tym roku zostaną oddane dwie następne hale w Koszalinie oraz Sierakowie Śląskim. W przyszłym roku planowane jest otwarcie 12 hal produkcyjnych, powstanie 1515 miejsc pracy. Również przy Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie ma powstać hala, gdzie zatrudnienie znajdzie 30 skazanych.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Nisku

Rudnik nad Sanem miejscem tegorocznych Dożynek Powiatowych

rni24.eu23 lipca 2021

Rozmowy o budowie ścieżki pieszo-rowerowej Nisko-Nowsielec

rni24.eu23 lipca 2021

Brzegi rzeki San połączone dwiema nitkami mostu powstającego w ramach budowy S19

rni24.eu20 lipca 2021

„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021”

rni24.eu20 lipca 2021

VI edycja biegu „Nisko na piątkę” i XI edycja „Niżańskich regat”

rni24.eu16 lipca 2021

Wielkie Otwarcie Zalewu Podwolina w Nisku

rni24.eu15 lipca 2021

Nisko na ścieżce dynamicznego rozwoju – Fundusze Norweskie

rni24.eu15 lipca 2021

Będzie nowa droga pomiędzy ulicami Reymonta i Głowackiego

rni24.eu9 lipca 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wieczór wspomnień

rni24.eu8 lipca 2021