W Nisku

Marihuana, mefedron i amfetamina – najczęściej ujawniane narkotyki na terenie Niska

Marihuana, mefedron i amfetamina – najczęściej ujawniane narkotyki na terenie Niska

Marihuana, mefedron i amfetamina – to jedne z najczęściej ujawnianych narkotyków na terenie Niska. Według danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Nisku od 2015 na terenie gminy odnotowano 48 przestępstw dotyczących narkomanii, 46 z nich dotyczyło posiadania narkotyków, natomiast 2 handlu nimi.

Uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2018-2020 podjęli radni podczas ostatniej sesji rady miasta. W tym roku na realizację tego programu przeznaczono 10 tys. zł. Środki te pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Program obejmuje realizację zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z narkomanią. Jest on kontynuacją i rozwinięciem działań prowadzonych w latach ubiegłych. Ma na celu zapobieganie i ograniczenie używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych przez mieszkańców Niska, poprzez m. in prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej oraz udzielanie osobom i rodzinom, dotkniętym narkomanią pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej.

Narkomania jest niepokojącym zjawiskiem głównie wśród młodzieży mającej problemy psychologiczne i emocjonalne. Narkotyki stały się dostępne w wielu miejscach chociażby na ulicach, w dyskotekach czy w szkołach. W związku z opracowywaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przeprowadzono w Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Niska oraz w Gimnazjum nr 1 diagnozę dotyczącą występowania zjawisk patologicznych. Na podstawie informacji nauczycieli i pedagogów szkolnych za przyczynę występowania nieprawidłowych zachowań wśród dzieci i młodzieży uznano właśnie dysfunkcje rodzin. Zjawiska patologiczne wśród dzieci i młodzieży związane są m. in z nieobecnością dorosłych w życiu dzieci z uwagi na pracę i obowiązki, trudną sytuacją finansową, bezrobociem rodziców, wyjazdami rodziców za granicę czy rozbiciem rodzin, brakiem pracy i perspektyw życiowych, chorobą, przemocą w rodzinie czy alkoholizmem.

W ubiegłym roku, funkcjonariusze niżańskiej policji uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą na temat skutków zdrowotnych, społecznych oraz prawnych naruszania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dzielnicowi na bieżąco informowali mieszkańców o zagrożeniach jakie niosą ze sobą narkotyki. Przeprowadzano rozmowy interwencyjne i motywacyjne. Ponadto informowano o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej w placówkach pomocowo-leczniczych, tj. Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Poradni Profilkatyczno-Konsultacyjnej Monnar w Stalowej Woli.

Od 2015 roku w Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku udzielono 40 specjalistycznych porad osobom używającym substancji psychoaktywnych. W ubiegłym roku w 5 przypadkach Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nisku, rozpoznała, że jednym ze źródeł problemów jest również zażywanie substancji psychoaktywnych.

Agata Piotrowska

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Nisku

“Powiat Niżański Zimą” – rozstrzygnięcie konkursu

rni24.eu5 marca 2021

Na tej ulicy spodziewaj się częstych kontroli drogowych

rni24.eu5 marca 2021

Zaginął urzędnik gminy Ulanów-Bartek Pucko

rni24.eu4 marca 2021

Atrakcyjna oferta sklepu rowerowego TIP-TOP Raty 0 %

rni24.eu1 marca 2021

Bezpłatny kurs komputerowy dla Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko

rni24.eu1 marca 2021

Huta Stalowa Wola na rzecz walki z Covid-19

rni24.eu1 marca 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu1 marca 2021

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021