W powiecie

Lepsze powietrze w Gminach dzięki unijnemu wsparciu

Lepsze powietrze w Gminach dzięki unijnemu wsparciu

Pod koniec listopada 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Marszałek Władysław Ortyl, Wicemarszałek Ewa Draus oraz Burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera, podpisali umowę na przyznanie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na inwestycję, która ma poprawić jakość powietrza. Będzie to zadanie obejmujące odnawialne źródła energii, które mają ograniczyć szkodliwą tzw. niską emisję oraz przyczynić się do likwidacji skutków globalnego ocieplenia.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie blisko 10 mln złotych, z czego 7,5 mln zł stanowić będzie dotacja z funduszy unijnych. Dzięki tej inwestycji 745 gospodarstw domowych z terenu Gminy i Miasta Ulanów, będzie mogło założyć instalacje OZE, z czego w 459 domostwach zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Będą różniły się one mocą, uzależnioną od potrzeb danego gospodarstwa – 2,16 kW, 2,97 kW oraz 4,05 kW. Instalacje będą montowane na dachach domów, elewacjach, budynkach gospodarczych, jak również na gruncie. Aż 275 gospodarstw domowych skorzysta z instalacji kolektorów słonecznych z zasobnikiem solarnym na 200 lub 300 litrów, montowanych na dachach budynków, elewacjach i gruncie. Z kolei w 11 domach będzie możliwość wymiany kotła węglowego na bardziej ekologiczne piece na biomasę o mocy 20 kW, które jako opał główny wykorzystują pelet drzewny.

Realizację inwestycji zaplanowano na I i II kwartał 2022 r., odpowiedzialna za nią będzie Gmina i Miasto Ulanów. Po zakończeniu wykonania projektu, produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie 1 665,29 MWht w ciągu roku, natomiast produkcja energii elektrycznej mierzyć będzie 1 456,80 MWhe. Szacuje się, że spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 2 167,17 tony ekwiwalentu CO2. Przewidywany czas zakończenia realizacji projektu wyznaczono na lipiec 2022 r.

Z odnawialnymi źródłami energii wiążą się przede wszystkim duże korzyści ekonomiczne oraz ekologiczne, stanowiące ważny element zrównoważonego rozwoju regionu. Jak zaznacza Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, znacznie podniosą również standard życia mieszkańców Ulanowa i poprawią jakość powietrza słynącej oraz czerpiącej korzyści z turystyki okolicy.

– To będzie miało korzystny wpływ na środowisko, na portfele, ale przede wszystkim na ekologię wszystkich tych mieszkańców, którzy z tego projektu będą korzystać. Dziękuję Panu Marszałkowi, że tak dużo środków przeznaczył na OZE. Ta pula została jeszcze poszerzona, dzięki czemu Ulanów został włączony do tego projektu. To ważne, abyśmy wykazywali dbałość o środowisko – dodał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

Na przełomie lat 2014-2020 w ramach RPO WP dofinansowanie uzyskały 43 projekty OZE realizowane przez podkarpackie gminy czy stowarzyszenia gmin.

– Jesteśmy dobrze postrzegani w UE, że odnawialne źródła energii są naszym priorytetem. To już kolejna umowa. Ponad 35 tysięcy mieszkańców może takie dofinansowanie uzyskać. To jest znacząca liczba, która wpływa na poprawę stanu jakości powietrza w naszym regionie – mówił Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Z terenu Powiatu Niżańskiego dofinansowanie już wcześniej otrzymały trzy gminy.

Realizację projektu zakończono w Gminie Jarocin. Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Jarocin” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  W ramach projektu wykonano dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych obejmującą kolektory słoneczne – 532 gospodarstwa domowe oraz panele fotowoltaiczne – 289 gospodarstw domowych, za łączną kwotę 10.670.277,42 zł. Dodatkowo wykonano dostawę i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych obejmującą 67 gospodarstw domowych, których koszt to 907.459,20 zł. Zamontowano również pompy ciepła w budynkach mieszkalnych obejmującą 70 gospodarstw domowych, za kwotę w wysokości 712.470,00 zł. Realizacja projektu trwała od września 2019 roku do końca sierpnia 2020 roku.

Na półmetku realizacji projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych jest Gmina Krzeszów. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i opiewa na kwotę łączną 9.834.156,00 zł.

Z kolei sąsiadująca z nią Gmina Harasiuki jest w trakcie rozstrzyganie przetargu na projekt pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki”  w ramach Osi priorytetowej III. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwotę 9.018.683,97 zł. Pozostały wkład jest wkładem własnym mieszkańców.

 

Zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Źródło Powiat Niżański 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

104 urodziny Mieszkanki Bielin

rni24.eu6 maja 2021

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

73 000,00 zł dla Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021
slubowanie

W RCEZ w Nisku powstanie oddział przygotowania wojskowego

rni24.eu29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

rni24.eu29 kwietnia 2021

Wystarczy trzy dni, by przekonać się, że Powiat Niżański jest piękny

rni24.eu29 kwietnia 2021

Powiat Niżański wspiera szkoły zawodowe

rni24.eu28 kwietnia 2021

Zmarł były wikariusz Ulanowa

rni24.eu27 kwietnia 2021