W Nisku

Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżański

Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżański

Od dnia 10 lutego do dnia 5 marca 2020 r. na terenie powiatu niżańskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymują od wójta lub burmistrza imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, muszą posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, muszą posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy),
 • książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza, zgłosić ten fakt najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi poddania się kwalifikacji podlegają:

 • mężczyźni urodzeni w 2001 r.,
 • mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 1998 – 1999 uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
 • kobiety urodzone w latach 1996 -2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
 • osoby (ochotnicy), które ukończyły co najmniej osiemnaście lat życia do końca roku kalendarzowego, w tym kobiety, które kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

 

PLAN

KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W POWIECIE NIŻAŃSKIM W 2020 R.

 Siedziba:

Powiatowa Komisja Lekarska

37-400 Nisko

 1. Wolności 54

 

Nazwa Gminy Data stawiennictwa
Mężczyźni Kobiety
Nisko 10-14 lutego 2020 r. 5 marca 2020 r.
Rudnik nad Sanem 17-19 lutego 2020 r. 5 marca 2020 r.
Krzeszów 20 lutego 2020 r. 5 marca 2020 r.
Jeżowe 21 i 24-25 lutego 2020 r. 5 marca 2020 r.
Jarocin 26-27 lutego 2020 r. 5 marca 2020 r.
Harasiuki 28 lutego i 2 marca 2020 r. 5 marca 2020 r.
Ulanów 3-4 marca 2020 r. 5 marca 2020 r.

Żródło Powiat Niżański

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021