W Nisku

“Kupuj – Inwestuj lokalnie” – spotkanie w Nisku

“Kupuj – Inwestuj lokalnie” – spotkanie w Nisku

W sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko 6 sierpnia odbyło się spotkanie z Januszem Szewczukiem Doradcą Strategicznym Związku Miast Polskich. Celem spotkania było przedstawienie założeń programu „Kupuj – Inwestuj lokalnie”.

Prezentacja założeń i analiza wartości w oparciu o program monitormiasta.pl związane były m.in. z pracami nad projektem do Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W spotkaniu oraz dyskusji udział wzięli Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Stanisława Szymonik Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Amanda Siudy Kierownik Referatu Promocji, Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej i Sportu, Krzysztof Haliniak Zastępca Kierownika ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych oraz Elżbieta Fronc i Robert Sądej z Referatu Rozwoju Gospodarczego.

Janusz Szewczuk w swym wykładzie wykorzystał szczegółowe dane dla Niska wygenerowane dzięki narzędziu do analiz pogłębionych jakim jest wspomniany monitormiasta.pl. Jest to oprogramowanie będące częścią rozbudowywanego obecnie Monitora Rozwoju Lokalnego i zostało przygotowane przez Związek Miast Polskich w ramach projektu predefiniowanego pn. „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”. Oprogramowanie umożliwia przede wszystkim przeprowadzenie pogłębionych analiz w zakresie potencjału społeczno-ekonomicznego gminy.

Doradca Związku Miast Polskich mówił m.in. o tym, że rozwój miast od lat oparty jest głównie na pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, a dochody uzyskiwane przez mieszkańców w dużej mierze wypływają do zewnętrznych dostawców dóbr i usług. Rosnące gwałtownie w ostatnich latach przychody i dochody mieszkańców w części stanowią bazę dla wzrostu popytu na dobra i usługi lokalne i nie przyczyniają się do oczekiwanego wzrostu lokalnej gospodarki. Przekonywał, że podejmowane działania w ramach programu zakupów lokalnych mogą tę sytuację odwrócić.

– Wzrost popytu lokalnego może być podstawą rozwoju lokalnych łańcuchów produktów i wzrostu lokalnych łańcuchów wartości dodanej. Dodatkowy strumień finansowy skierowany do lokalnych dostawców usług i produktów generuje wzrost zapotrzebowania na wykorzystanie lokalnych zasobów takich jak lokalna siła robocza, lokalny rynek nieruchomości, lokalnie dostępne usługi materialne i niematerialne, lokalnie wytwarzane produkty, maszyny i urządzenia – mówił Janusz Szewczuk.

Wg. Eksperta kluczowym efektem proponowanych działań ma być wzrost dochodów mieszkańców, przedsiębiorców, budżetu samorządu i możliwość oparcia rozwoju miasta nie tylko na pozyskiwanych środkach zewnętrznych ale również na stabilnych i wzrastających dochodach lokalnych interesariuszy. Zakupy lokalne przyczynią się do korzyści dla lokalnych społeczności poprzez bezpośredni wzrost lokalnych przychodów, dochodów i podatków, wzrost popytu na lokalnych rynkach na usługi, produkty, pracę, powierzchnię do działalności, czy też wzrost świadomości ekonomicznej lokalnej społeczności.

 

Źródło

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Policjantka rozmawiała z uczniami o cyberzagrożeniach

rni24.eu13 maja 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu13 maja 2021

Andżelika Guściora w finale Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

rni24.eu12 maja 2021

Voster ATS Team na Tour de Hongrie

rni24.eu11 maja 2021

Mistrzostwa Polski Pumptrack Podwolina

rni24.eu11 maja 2021

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021

Uroczystość przekazania obowiązków nowemu dyrektorowi NCK “Sokół”

rni24.eu4 maja 2021

Policjanci podsumowali majowy weekend

rni24.eu4 maja 2021