W Nisku

Kto zostanie dyrektorem przedszkola nr 1 w Nisku?

Kto zostanie dyrektorem przedszkola nr 1 w Nisku?

Do 27 lipca można zgłaszać swoje kandydatury na dyrektora Przedszkola Nr 1 przy ul. Szopena w Nisku. Urząd Gminy i Miasta kilka dni temu ogłosił konkurs na kierownicze stanowisko tej placówki. To dlatego, że obecna dyrektor Grażyna Pasiak zrezygnowała z pełnionej funkcji.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia określone wymagania i posiada m.in. wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy magister lub magister inżynier oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu. Ponadto ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Osoby, które chcą pełnić to stanowisko muszą złożyć wszystkie dokumenty aplikacyjne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, w pokoju Nr 12, Plac Wolności 14. Swoje oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem NIE OTWIERAĆ „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Nisku”. Ofert nie składa się w formie elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. O dokładnym terminie i miejscu posiedzenia Komisji konkursowej kandydaci i członkowie „Komisji” zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Agata Piotrowska

Fot. Przedszkole nr. 1 w Nisku 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Policjantka rozmawiała z uczniami o cyberzagrożeniach

rni24.eu13 maja 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu13 maja 2021

Andżelika Guściora w finale Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

rni24.eu12 maja 2021

Voster ATS Team na Tour de Hongrie

rni24.eu11 maja 2021

Mistrzostwa Polski Pumptrack Podwolina

rni24.eu11 maja 2021

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021

Uroczystość przekazania obowiązków nowemu dyrektorowi NCK “Sokół”

rni24.eu4 maja 2021

Policjanci podsumowali majowy weekend

rni24.eu4 maja 2021