wydarzenia

Konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży

Konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży

W imieniu Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart, Starosta Niżański Robert Bednarz zaprasza do udziału w konkursach online w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2C. Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży oraz dorosłych zamieszkujących teren województwa podkarpackiego oraz polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej teren obwodu lwowskiego na Ukrainie.

Konkurs plastyczny pt. „Ludzie i wydarzenia kształtują polskie pejzaże oraz konkurs fotograficzny pt. „Polska jest w nas” w ramach projektu pt. „Niepodległa  – Umiłowana Ojczyzna” mają na celu krzewienie wiedzy historycznej na temat postaci, których działania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wydarzeń kształtujących polskie pejzaże – granice Polski, czyli m.in. odzyskanie dostępu do morza, powstania i plebiscyty na Górnym Śląsku, na Warmii, Mazurach i Powiślu. Ich zadaniem jest również rozpowszechnianie wartości patriotycznych, kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, podtrzymywanie więzi z Polską wśród dzieci i młodzieży polskiej mniejszości narodowej, zamieszkujących teren obwodu lwowskiego na Ukrainie, rozbudzenie kreatywności i umożliwienie dzieciom i dorosłym zaprezentowania swojego talentu.

Udział w konkursach mogą wziąć m.in. dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat, uczniowie szkół podstawowych, uczestnicy zajęć w domach kultury, czy świetlicach.

Zdjęcie lub rysunek należy przesłać drogą elektroniczną do 31 października bieżącego roku. Uczestnicy konkursu plastycznego „Polska jest w nas” mogą wykonać prace dowolną płaską  techniką: malarską, graficzną lub rysunkiem.

Konkurs wideo pt. „Wywiad ze Świadkiem Historii” w ramach projektu pt. „Niepodległa – Bohaterstwo Pokoleń” polega na nagraniu filmu przedstawiającego wywiad z wybranym przez siebie świadkiem historii, osobą biorącą udział w ważnych dla naszego kraju wydarzeniach lub pamiętających takie wydarzenia, w szczególności związane z latami II wojny światowej, działalnością konspiracyjną i działalnością opozycyjną związaną z przemianami demokratycznymi w Polsce. Film powinien trwać nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 5 minut. Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, ożywienie międzypokoleniowego dialogu i budowanie tożsamości narodowej, zachęcanie do upamiętniania historii swojej rodziny, środowiska lokalnego i regionu, a także popularyzacja historii mówionej, będącej personalizacją przekazu pisanego, podtrzymanie więzi z Polską wśród dzieci i młodzieży polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej tereny obwodu lwowskiego na Ukrainie.

Konkurs ten skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat zamieszkującej teren województwa podkarpackiego oraz z polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej tereny obwodu lwowskiego na Ukrainie. Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu indywidualnie lub zespołowo. Zespół nie może liczyć więcej niż trzy osoby. Prace można przesyłać do 16 listopada bieżącego roku.

Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie, nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i przedstawiane na innych konkursach.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie internetowej https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/konkursy oraz w dołączonych regulaminach, na której  uczestnik zgłasza również udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

 

Źródło Powiat Niżański

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

wydarzenia

Więcej w wydarzenia

Policjantka rozmawiała z uczniami o cyberzagrożeniach

rni24.eu13 maja 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu13 maja 2021

Andżelika Guściora w finale Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

rni24.eu12 maja 2021

Voster ATS Team na Tour de Hongrie

rni24.eu11 maja 2021

Mistrzostwa Polski Pumptrack Podwolina

rni24.eu11 maja 2021

Mali Ogrodnicy w Żłobku Miejskim w Rudniku nad Sanem

rni24.eu10 maja 2021

104 urodziny Mieszkanki Bielin

rni24.eu6 maja 2021

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

73 000,00 zł dla Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem

rni24.eu6 maja 2021