W powiecie

Komisje Rady Powiatu Niżańskiego VI kadencji wybrane

Komisje Rady Powiatu Niżańskiego VI kadencji wybrane

Podczas II sesji Rady Powiatu Niżańskiego, w dniu 7 grudnia 2018 roku, Rada powołała składy poszczególnych komisji, jakie będą funkcjonować w jej ramach, w nowej kadencji samorządowej 2018-2023. W sumie będzie to sześć komisji: Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz cztery komisje stałe.

– W wyniku wspólnych ustaleń radnych Powiatu Niżańskiego, funkcje w poszczególnych Komisjach zostały rozdzielone w taki sposób, że przedstawiciele wszystkich komitetów, z jakich zostali wybrani radni, pełnią w nich funkcje przewodniczących lub wiceprzewodniczących. Każdy radny, który zadeklarował wolę pracy w wybranej rzez siebie komisji, będzie w niej uczestniczył. Taki rozdział funkcji jest dobrym przykładem na to, że uwzględniając oczekiwania wszystkich radnych, można w jak największym stopniu wykorzystać w pracach Komisji potencjał, jakim dysponują. Wszystkie te działania są podejmowane dla dobra na rzecz lokalnej społeczności – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Składy poszczególnych komisji Rady Powiatu Niżańskiego VI kadencji przedstawiają się następująco:

Komisja Rewizyjna: Tomasz Kozak (Przewodniczący), Łukasz Ludian (Wiceprzewodniczący), Andrzej Tofilski, Małgorzata Sztaba-Cholewa i Jan Kowal

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Gabriel Waliłko (Przewodniczący), Władysław Pracoń (Wiceprzewodniczący), Andrzej Tofilski, Łukasz Ludian, Roman Pokora i Marian Chrapko.

Komisja Budżetu i Administracji: Andrzej Tofilski (Przewodniczący), Małgorzata Sztaba – Cholewa (Wiceprzewodnicząca), Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Hasiak, członek Zarządu Powiatu Jan Połeć, Gabriel Lesiczka oraz Władysław Pracoń.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy: Marian Chrapko (Przewodniczący), Gabriel Lesiczka (Wiceprzewodniczący), Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Hasiak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Pliszka, członek Zarządu Powiatu Tomasz Podpora i Tomasz Kozak.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu: Roman Pokora (Przewodniczący), Marian Chrapko (Wiceprzewodniczący), Wicestarosta Niżański Adam Mach, członek Zarządu Powiatu Karol Wołoszyn, Andrzej Tofilski i Jan Kowal.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego: Jan Kowal (Przewodniczący), Agnieszka Niwińska (Wiceprzewodnicząca), Przewodniczący Rady Sylwester Daśko, Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Pliszka, Andrzej Tofilski, Małgorzata Sztaba-Cholewa oraz Roman Pokora.

Materiały prasowe 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Gmina Jeżowe liderem w zakresie szybkości realizacji spisu!

rni24.eu29 października 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Odbył się Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

rni24.eu22 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Niżańskiego

rni24.eu21 października 2021