W Nisku

Jeżowe. Toaleta to nie śmietnik

Jeżowe. Toaleta to nie śmietnik

Pieluchy, patyczki do uszu, włosy, waciki do demakijażu, chusteczki nawilżane i inne środki czystości – te rzeczy są wrzucanie do toalety. Takie praktyki, mogą doprowadzić do poważnych awarii sieci kanalizacyjnej. O tym, że tego robić nie wolno, przestrzega Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem. Apeluje do mieszkańców gminy, o to by odpady wyrzucali we właściwe miejsce.

ZGK wystosował komunikat, w którym wyjaśnia, że występują ogromne problemy z utrzymaniem prawidłowego działania sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jeżowe. Jak czytamy w informacji, powodem tego jest wyrzucanie przez mieszkańców śmieci do sedesu oraz śmieci z gospodarstw do studzienek kanalizacyjnych.

Najczęściej wyrzucane są tam m. in.: chusteczki nawilżane, folie, plastiki, pieluchy, podpaski, płatki, patyczki kosmetyczne, waciki, ręczniki papierowe, gazety oraz odpady stałe z porządkowania gospodarstw. Przedmioty te, nie powinny się tam znaleźć, gdyż powodują zatory, co doprowadza do cofnięcia się ścieków, a co za tym idzie zalewania posesji oraz nieustannych awarii przepompowni.

ZGK apeluje do mieszkańców o samodyscyplinę i korzystanie z sieci kanalizacyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

Według ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest ściśle określone co nie może trafiać do urządzeń kanalizacyjnych. Ustawodawca, wymienia, czego nie można tam wyrzucać:

– „odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

– odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

– substancji palnych i wybuchowych, których o punkcie zapłonu poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

– substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

– odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

– ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne oraz laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt”.

Agata Piotrowska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021

Serce czeka na nakrętki

rni24.eu18 lutego 2021

Podkarpacie- Słowacja zamknęła część przejść granicznych

rni24.eu16 lutego 2021

Policjanci poszukują zaginionego

rni24.eu15 lutego 2021

Voster ATS Team w gotowości do nowego sezonu

rni24.eu12 lutego 2021