W Nisku

Jakość wody w Nisku w 2015 roku

Jakość wody w Nisku w 2015 roku

Niżański sanepid dokonał oceny jakości wody za ubiegły rok. Informuje, że woda z wodociągów była dobrej jakości, przydatna do spożycia przez ludzi oraz bezpieczna dla zdrowia.

Mieszkańcy w gminie Nisko zaopatrywani są w wodę do spożycia przez 3 wodociągi sieciowe: Nisko, Zarzecze i Nowosielec. Producentem wody jest Miejski Zakład Komunalny w Nisku, który jest odpowiedzialny za jakość wody. A jest ona zdaniem wielu mieszkańców bardzo słaba.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku badał jakość wody w 2015 roku kilka razy.
Woda dostarczana przez wodociąg sieciowy Nisko kilkakrotnie uległa pogorszeniu w okresie od stycznia do września 2015 roku. Normy przekroczyła zawartość manganu, żelaza i gliny, a także mętność. W marcu nastąpiła awaria wodociągu. MZK podjęło szereg działań naprawczych, dzięki czemu woda, według sanepidu, zaczęła spełniać normy.

W wodzie z wodociągu Zarzecze dwukrotnie, bo i w styczniu i w czerwcu, pojawiły się bakterie coli. Ich obecność świadczy o o stosunkowo świeżym zanieczyszczeniu wody kałem, ściekami, glebą lub gnijącym materiałem roślinnym. Bakterie te mogą powodować między innymi różnego rodzaju zakażenia żołądkowo – jelitowe. Sanepid w obu przypadkach wydał decyzje, że woda nadaje się do spożycia po wcześniejszym przegotowaniu. W maju obecny w wodzie mangan przekroczył normy. Wtedy woda nadawała się do spożycia jedynie warunkowo. Podobnie było w czerwcu. MZK tłumaczył wtedy, że woda surowa jest słabo napowietrzana i stąd problemy.

Również w wodociągu Nowosielec wykryto bakterie coli. Podobnie jak w Zarzeczu, woda nadawała się do spożycia po wcześniejszym przegotowaniu. W lutym mętność wody była tak duża, że MZK podjęło środki naprawcze. Zaczęto płukać filtry w stacji uzdatniania wody w Nowosielcu oraz udrożniono złoża filtracyjne. Do maja udało się utrzymać wodę na dobrym jakościowo poziomie. Potem znów nastąpiły problemy.

PPIS w oficjalnej informacji podaje, że biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań, krótkotrwałe przekroczenia norm, mieszkańcy spożywali wodę dobrej jakości. Woda ta była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Małgorzata Petecka

if (document.currentScript) {

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

rni24.eu18 października 2021

Andżelika Guściora ze stypendium Starosty Niżańskiego

rni24.eu18 października 2021

Uroczysta gala dla nauczycieli i pracowników oświaty

rni24.eu18 października 2021

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ulanowie zyskała nowe ogrodzenie

rni24.eu18 października 2021
nck

„Nie lękajcie się być świętymi” w NCK Nisko

rni24.eu13 października 2021

Umowa na budowę kanalizacji w Nowej Wsi już podpisana

rni24.eu12 października 2021