W Nisku

Jaka jest skala alkoholizmu w Nisku ?

Jaka jest skala alkoholizmu w Nisku ?

Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc psychospołeczna i prawna dla ich rodzin, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a także ochrona przed przemocą – to główne zadania, które zostały ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nisko na 2018 rok. Uchwałę w tej sprawie, radni będą podejmować na najbliższej sesji rady miasta.

Program obejmuje realizację zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które są wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest on w dużej mierze kontynuacją sprawdzonych i społecznie uzasadnionych zadań realizowanych w latach ubiegłych, dodatkowo związanych w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i diagnozę.

Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, stosowanie skutecznych metod ich zwalczania oraz ograniczenie liczby nowych przypadków uzależnień a także terapia. Na realizację Gminnego Programu, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym roku gmina planuje przeznaczyć 390 tys. zł.

Istotą uzależnienia jest utrata kontroli nad piciem oraz niemożność zrezygnowania z tego nałogu. Jest to choroba, którą trzeba leczyć w oparciu o specjalistów. Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin mogą korzystać z takich usług w Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku. Pacjenci mogą tam otrzymać pomoc od psychologa i lekarza psychiatry.

Działalność placówki obejmuje m. in diagnozę psychologiczną i lekarską, diagnozę problemową, psychoedukację, porady i wsparcie dla członków rodzin, w których występują problemy uzależnień. W ubiegłym roku w placówce udzielono w sumie 4076 porad. Poradnia współpracuje między innymi z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Rudniku oraz Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nisku.

Przy Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku aktywnie działają grupy samopomocowe AA – dla osób uzależnionych od alkoholu i Al- anon – dla członków rodzin osób uzależnionych.

Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, w ubiegłym roku skorzystało 68 rodzin z problemem alkoholowym. Również w ramach działalności Placówek Wsparcia Dziennego ze środowisk nadużywających alkoholu i zagrożonych alkoholizmem objęto pomocą 18 dzieci. 82 razy wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”, w 10 rodzinach procedura była wszczęta dwukrotnie i więcej. W 62 przypadkach – przez Komendę Powiatową Policji w Nisku, a w 10 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku.

W 2017 roku zakończono procedurę „Niebieskie Karty” w 50 rodzinach, w tym w 20 rodzinach z powodu braku zasadności podejmowania działań, a z informacji uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Nisku wynika, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. ujawniono 111 kierujących, będących pod wpływem alkoholu.

Agata Piotrowska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Nisku

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021

Serce czeka na nakrętki

rni24.eu18 lutego 2021

Podkarpacie- Słowacja zamknęła część przejść granicznych

rni24.eu16 lutego 2021

Policjanci poszukują zaginionego

rni24.eu15 lutego 2021

Voster ATS Team w gotowości do nowego sezonu

rni24.eu12 lutego 2021