W Nisku

Jaka jest skala alkoholizmu w Nisku ?

Jaka jest skala alkoholizmu w Nisku ?

Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc psychospołeczna i prawna dla ich rodzin, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a także ochrona przed przemocą – to główne zadania, które zostały ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nisko na 2018 rok. Uchwałę w tej sprawie, radni będą podejmować na najbliższej sesji rady miasta.

Program obejmuje realizację zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które są wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest on w dużej mierze kontynuacją sprawdzonych i społecznie uzasadnionych zadań realizowanych w latach ubiegłych, dodatkowo związanych w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i diagnozę.

Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, stosowanie skutecznych metod ich zwalczania oraz ograniczenie liczby nowych przypadków uzależnień a także terapia. Na realizację Gminnego Programu, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym roku gmina planuje przeznaczyć 390 tys. zł.

Istotą uzależnienia jest utrata kontroli nad piciem oraz niemożność zrezygnowania z tego nałogu. Jest to choroba, którą trzeba leczyć w oparciu o specjalistów. Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin mogą korzystać z takich usług w Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku. Pacjenci mogą tam otrzymać pomoc od psychologa i lekarza psychiatry.

Działalność placówki obejmuje m. in diagnozę psychologiczną i lekarską, diagnozę problemową, psychoedukację, porady i wsparcie dla członków rodzin, w których występują problemy uzależnień. W ubiegłym roku w placówce udzielono w sumie 4076 porad. Poradnia współpracuje między innymi z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Rudniku oraz Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nisku.

Przy Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku aktywnie działają grupy samopomocowe AA – dla osób uzależnionych od alkoholu i Al- anon – dla członków rodzin osób uzależnionych.

Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, w ubiegłym roku skorzystało 68 rodzin z problemem alkoholowym. Również w ramach działalności Placówek Wsparcia Dziennego ze środowisk nadużywających alkoholu i zagrożonych alkoholizmem objęto pomocą 18 dzieci. 82 razy wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”, w 10 rodzinach procedura była wszczęta dwukrotnie i więcej. W 62 przypadkach – przez Komendę Powiatową Policji w Nisku, a w 10 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku.

W 2017 roku zakończono procedurę „Niebieskie Karty” w 50 rodzinach, w tym w 20 rodzinach z powodu braku zasadności podejmowania działań, a z informacji uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Nisku wynika, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. ujawniono 111 kierujących, będących pod wpływem alkoholu.

Agata Piotrowska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021