W Nisku

Jaka była woda w Nisku w 2016 roku?

Jaka była woda w Nisku w 2016 roku?

Niżański sanepid dokonał oceny jakości wody w gminie Nisko za ubiegły rok. Mimo występujących krótkotrwałych przekroczeń glinu, woda z wodociągów była dobrej jakości, przydatna do spożycia oraz bezpieczna dla zdrowia.

Mieszkańcy gminy Nisko zaopatrywani są w wodę do spożycia przez trzy wodociągi sieciowe: Nisko, Zarzecze, Nowosielec. Oparte są one na ujęciach wód podziemnych. Wodociąg w Nisku zasilany jest przez sześć studni wierconych, w Zarzeczu przez trzy studnie, natomiast w Nowosielcu przez jedną. Stan sanitarno-techniczny studni nie budził w ubiegłym roku zastrzeżeń sanepidu.

-Otrzymaliśmy roczne sprawozdanie oceniające jakość wody na przestrzeni 2016 roku. Z dużym zadowoleniem mogę stwierdzić, że sanepid ani razu nie interweniował, co do złej jakości wody. Były jakieś drobne przekroczenia, ale nie miały one absolutnie żadnego wypływu na jakość wody – mówi Julian Ozimek, burmistrz Niska.

wodociagi (1)

Zarówno Miejski Zakład Komunalny, jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku w ciągu roku pobierają próbki wody z 35 punktów w celu kontroli oraz przeglądu jej jakości. W 2016 roku pobrano łącznie 44 próbki, w tym 24 z wodociągu Nisko. W wodzie z wodociągu Nowosielec w marcu oraz maju stwierdzono przekroczenia gliny. W obu przypadkach MZK podjęło działania naprawcze, w krótkim czasie przekroczenia zniknęły. Próbka pobrana w sierpniu z wodociągu Nisku zawierała ponadnormatywną zawartość glinu. Jak informował MZK przyczyną skażenia wody było wtórne zanieczyszczenie osadami nagromadzonymi w starych odcinkach sieci wodociągowej. Po wypłukaniu głównych odcinków sieci zanieczyszczenie zostało wyeliminowane.
Innych przekroczeń nie stwierdzono. Jak podaje sanepid glin w wodzie do spożycia pojawia się z dwóch przyczyn. Po pierwsze jest to występowanie glinu w przyrodzie, po drugie sole glinu używane są jako koagulanty do uzdatniania wody.

wodociagi (2)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydając roczną ocenę jakości wody wziął pod uwagę wszystkie wyniki badań. Z uwagi na krótkotrwałe przekroczenia stwierdził, że jakość wody była dobra i przydatna do spożycia. Woda była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Jakość wody, która przepływa wodociągami znacznie poprawiła się na przestrzeni ostatnich 3 lat. W 2013 roku gruntowną modernizację przeszła stacja uzdatniania wody. Zmieniono źródła ujęć wody, a także technologię jej pozyskiwania i filtrowania. Inwestycja ta kosztowała ponad 7,5 mln zł.

wodociagi (3)

-Pamiętamy doskonale jakie mięliśmy kłopoty z dostarczaniem wody, nikt tego nie ukrywał. Po wybudowaniu nowoczesnej stacji uzdatniania wody problem został właściwie rozwiązany, jednak wciąż pozostawały stare rurociągi. W przypadku późniejszych podłączeń powstawało zjawisko tzw. zrywania osadów i dawało to negatywny skutek w przepływie wody. Ale sprawa została unormowana. W tej chwili z cierpliwością czyścimy dalsze części rurociągu i mogę gwarantować, że wodę mamy dobrą – dodaje burmistrz Niska.

Z wyliczeń Miejskiego Zakładu Komunalnego wynika, że z wody pochodzącej z wodociągów w Nisku, Zarzeczu i Nowosielcu skorzystało 18400 konsumentów, czyli 80% mieszkańców gminy. Pozostali zaopatrywani są w wodę z indywidualnych ujęć, których nie kontroluje sanepid. Ok. 100 osób, czyli część mieszkańców Zarzecza oraz przysiółków Hawryły i Szoje, korzystających z wodociągu w Bielińcu, również spożywa dobrą jakościowo wodę.

Małgorzata Petecka

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021

Serce czeka na nakrętki

rni24.eu18 lutego 2021

Podkarpacie- Słowacja zamknęła część przejść granicznych

rni24.eu16 lutego 2021

Policjanci poszukują zaginionego

rni24.eu15 lutego 2021

Voster ATS Team w gotowości do nowego sezonu

rni24.eu12 lutego 2021

KULTURA I ROZRYWKA Rusza nasz V plebiscyt na najpopularniejszego sportowca, trenera oraz talent.

rni24.eu9 lutego 2021