W Nisku

Jak władza nagradza?

Jak władza nagradza?

Ile pieniędzy wójtowie i burmistrzowie z miast i gmin powiatu niżańskiego przeznaczyli na nagrody dla podwładnych? Nasze zestawienie obejmuje nagrody wypłacone w urzędach w latach 2015-2017.

Nisko
Najwięcej na nagrody dla pracowników wydał urząd gminy i miasta w Nisku. W 2015 roku przeznaczono na ten cel 248 160 zł brutto, w 2016 roku – 331 036 zł, a w 2017 – 316 717 zł. Jak przekazują urzędnicy, nie podając jednak wysokości nagród na poszczególnych stanowiskach, zostały one przyznane z okazji dnia samorządowca dla wszystkich pracowników etatowych urzędu, w tym dla skarbnika i sekretarza a także dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Średnia wysokość nagrody wynosiła 5,5 proc. funduszu płac za 10 miesięcy danego roku z wyłączeniem zasiłków chorobowych i macierzyńskich.

Rudnik nad Sanem
Jak wynagradzani są pracownicy urzędu miasta i gminy? W 2015 roku na nagrody przeznaczono w sumie 73 970 złotych, w 2016 r. – 77 040 zł, a w 2017 roku już 98 160 zł. Nagrody w pierwszym i drugim półroczu przyznawane były zwykle z okazji święta pracownika samorządowego i za dobre osiągnięcia w pracy zawodowej. Ich wysokość wyniosła w 2015 roku od 100 zł do 2 tys. zł (przy czym w pierwszym półroczu skarbnik otrzymał 2 tys. zł a sekretarz 1800 zł, w drugim półroczu nagroda dla skarbnika wyniosła 2 tys. zł, tyle samo otrzymał sekretarz).

W 2016 roku wysokość nagród wynosiła od 100 zł do 2200 zł, a na najwyższe gratyfikacje mogli liczyć skarbnik i sekretarz (po 1800 zł w I półroczu i po 2200 w II półroczu.) W 2017 roku najlepiej wynagradzanymi spośród 41 pracowników urzędu byli także skarbnik i sekretarz. Osoby na tych stanowiskach otrzymały w sumie po 5 tys. zł z tytułu nagród za I (2 tys. zł) i II półrocze (3 tys. zł).

Jarocin
Nagrody dla szesnaściorga pracowników urzędu gminy w Jarocinie kosztowały w 2015 roku 17 050 zł brutto. Wynosiły one od 500 do 1600 złotych, z czego nagroda dla sekretarza gminy to 1200 zł, a dla skarbnika -1400 zł. W 2016 roku suma przeznaczona na gratyfikacje dla 16 osób wyniosła 21 500 zł brutto. Wysokość nagród wyniosła od 500 zł do 2 tys. zł, w tym 1500 zł dla sekretarza gminy i 1800 zł dla skarbnika. W 2017 roku na nagrody dla 17 osób przeznaczono 25 300 zł brutto. Wyniosły od 300 zł do 2,6 tys. zł, w tym 1900 zł dla sekretarza i 2 tys. zł dla skarbnika.

Jeżowe
Za co i jak byli wynagradzani pracownicy urzędu gminy w Jeżowem? Za wzorowe wykonywanie obowiązków pracowniczych a w szczególności za podnoszenie jakości i wydajności pracy w urzędzie a ponadto za wykonywanie dodatkowych zadań. W 2015 roku na nagrody dla 46 osób przeznaczono 84,7 tys. zł brutto, z czego 6,5 tys. zł otrzymał skarbnik a 3 tys. zł sekretarz. W 2016 roku na nagrody dla 44 pracowników przeznaczono 84,6 tys. zł, z czego 4 tys. zł dla skarbnika a 3 tys. zł dla sekretarza. W 2017 roku pieniędzmi gospodarowano znacznie oszczędniej, bo pula nagród wyniosła tylko 12,3 tys. zł a rozdzielono ją pomiędzy 11 osób, w tym skarbnika, który otrzymał 3,5 tys. zł. Nagrody dla sekretarza nie było.

Ulanów
W Ulanowie doceniają zaangażowanie w pracę oraz realizację zadań dodatkowych zlecanych przez burmistrza. Nagrody były wypłacane dwa razy w roku, ich wysokość waha się od 200 zł do 2000 zł. Pracownicy pełnoetatowi z co najmniej 10-letnim stażem otrzymywali nagrody w przedziale 800-1400 zł.

W 2015 roku na nagrody dla dwudziestu pracowników Urzędu Miasta i Gminy przeznaczono 36 200 zł, z czego po 3280 zł dla sekretarza i skarbnika. W 2016 r. pula nagród wyniosła 38 700 zł i została rozdzielona pomiędzy 21 osób. Sekretarz i skarbnik otrzymali po 3760 zł.
W 2017 roku pomiędzy 20 pracowników rozdzielono już 44 600 zł. Część dla sekretarza wyniosła 3900 zł, a dla skarbnika, który w kwietniu przeszedł na emeryturę – 3 tys. zł. Nagroda dla nowego skarbnika wyniosła 3,6 tys. zł.

Krzeszów
Na nagrody dla 24 pracowników urzędu gminy w Krzeszowie w roku 2015 przeznaczono w sumie 5520 zł, z czego po 250 zł otrzymali skarbnik i sekretarz. W 2016 roku na nagrody wydano 10 700 zł, w tym po 500 zł dla skarbnika i sekretarza. Okazją do wręczenia bonusów był dzień pracownika samorządowego. W tym samym roku z okazji świąt bożonarodzeniowych urząd rozdzielił 11 980 zł pomiędzy 29 pracowników. Skarbnik i sekretarz otrzymali po 500 zł. W 2017 roku, jak przekazuje wójt, nagród w urzędzie nie przyznano.

Harasiuki
W 2015 roku pracownicy urzędu gminy w Harasiukach nie mogli liczyć na ekstra pieniądze. Nagród wtedy nie przyznano. Rok później nagrody okolicznościowe odebrały trzy osoby, dwie otrzymały po 1500 zł a jedna 2900 zł. W roku 2017 nagrody otrzymało już siedem osób. 7520 zł rozdzielono na nagrody po 800 zł (otrzymały je 4 osoby), 940 zł, 2 380 zł i 1000 zł. Poszczególni pracownicy otrzymali je między innymi za wzorowe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków służbowych, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach środków z programów unijnych oraz krajowych. Co ciekawe w ostatnich trzech latach nagród nie przyznawano tu skarbnikowi i sekretarzowi gminy.

Wioletta Wojtkowiak 

2 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021