W powiecie

Jak przeciwdziałają uzależnieniom w powiecie?

Jak przeciwdziałają uzależnieniom w powiecie?

Od lipca 2012 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku realizuj projekt „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

W ramach projektu zrealizowano takie działania jak szkolenia dla kadry medycznej, programy edukacyjne w zakładach pracy i szkołach ponadgimnazjalnych, kampanie społeczną, badania ankietowe kobiet w ciąży oraz platformę internetową – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.

Jednym z komponentów pięcioletniego projektu był program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość” adresowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem była edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień.

Na terenie powiatu niżańskiego program realizowany był przez wszystkie szkoły ponadgimnazjalne. Poprzez cztery edycje trwania programu podejmowane były działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat wpływu używania alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, relacji międzyludzkich i dokonywania ważnych wyborów życiowych.

Struktura programu oparta była na 3 częściach ARS VIVENDI – sztuka życia, czyli pogłębienie wiedzy przez młodzież nt. negatywnego wpływu substancji psychoaktywnych na organizm; ARS AMANDI – sztuka kochania, czyli uświadomienie młodzieży iż substancje psychoaktywne negatywnie wpływają na relacje międzyludzkie (relacje rodzic-dziecko, kobieta-mężczyzna, relacje pomiędzy rówieśnikami) oraz ARS GENERANDI – sztuka rodzenia, czyli zwiększenie wiedzy wśród młodzieży w zakresie wpływu substancji psychoaktywnych na płód/potomstwo.

Nauczyciele, którzy byli odpowiedzialni za edukację młodzieży zostali zapoznani z celami, założeniami oraz sposobem prowadzenia dokumentacji w projekcie. Realizacja programu oparta była na wykorzystaniu materiałów edukacyjnych dostępnych dla koordynatorów w postaci pakietów. Według opinii realizatorów program, choć trudny, wymagający ze strony prowadzącego dużej wiedzy i zaangażowania jest programem ciekawym, jego treści są niezwykle ważne, a przez młodzież odbierany jest z dużym zainteresowaniem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje, że w dniu 21 marca 2017r. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbędzie się bezpłatna Konferencja organizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Konferencja dedykowana jest przedstawicielom i dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicielom władz wojewódzkich i samorządowych oraz przedstawicielom kuratoriów oświaty. Wystąpi na niej Monika Siek ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, która jako szkolny koordynator programu z województwa podkarpackiego wyraziła chęć podzielenia się osiągnięciami w realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość”.

Zajęcia prowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem uległy modyfikacji. W odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi stosowano metody poglądowe, ponieważ uczniowie ci ze względu na szczególne uzdolnienia i rozwijanie zainteresowań lub pokonywanie różnorodnych trudności najczęściej wymagają modyfikacji treści programowych, specjalnej organizacji metod i form pracy oraz dodatkowego wsparcia nauczycieli, specjalistów, jak i rówieśników.

Ponadto program został poszerzony o dodatkowe działania: prelekcje dla rodziców, wykłady, prezentacje, spotkania z przedstawicielem Komendy Policji, projekcje filmów, warsztaty z psychologiem, pielęgniarzem szkolnym, konkurs, wystawy i inne.

źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W powiecie

Pomóżmy absolwentce Liceum Ogólnokształcącego w Nisku

rni24.eu16 czerwca 2021

Uczennice RCEZ w Nisku wśród laureatów specjalnej, internetowej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży

rni24.eu16 czerwca 2021

Utrudnienia w ruchu w Zarzeczu z powodu budowy ścieżki rowerowej

rni24.eu16 czerwca 2021

Jubileuszowy konkurs młodych twórców w jeżowskim Zespole Szkół

rni24.eu10 czerwca 2021

Będzie nowe ogrodzenie wokół Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie

rni24.eu10 czerwca 2021

Jeżowe w filmowej krasie

rni24.eu9 czerwca 2021

“Dzień bezpieczeństwa dla przedszkolaków” z niżańską policją

rni24.eu9 czerwca 2021

PCPR w Nisku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

rni24.eu31 maja 2021

Piknik Charytatywny z Okazji Dnia Dziecka w Sandomierzu

rni24.eu27 maja 2021