W Nisku

Jak będzie wyglądał „Sokół” po remoncie?

Jak będzie wyglądał „Sokół” po remoncie?

Nowe skrzydło, wyremontowane wnętrza, nowy parking i zagospodarowany teren wokół. W przyszłym roku mają ruszyć prace związane z rozbudową i modernizacją Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”.

-To wstyd, żeby miasto powiatowe miało tylko salę kinową. To jest żadna baza kulturalna. Stąd za punkt honoru stawiamy sobie rozbudowę NCK-u, by dać wreszcie mieszkańcom godziwe warunki do krzewienia kultury. Na to zadanie mamy zabezpieczone środki. Przygotowania trwały dość długo z uwagi na to, że budynek NCK jest chronionym zabytkiem. Mamy już wszystkie zgody, mamy wykupiony teren, dokumentacja jest gotowa, są środki, będziemy realizować to zadanie – mówił Julian Ozimek, burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

nck-rozbudowa-wizualizacja_1

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” mieści się w budynku wybudowanym w 1904 roku. W przeszłości budynek był siedzibą niżańskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które prowadziło ożywioną działalność. Później w budynku funkcjonowało kino. Teraz to siedziba jedynej instytucji kultury na terenie gminy Nisko – NCK „Sokół”. W przestarzałym budynku znajduje się sala kinowa z niewielką sceną, dwa hole i kilka pomieszczeń biurowych.

Ze względu na ograniczenia lokalowe większość zajęć prowadzona jest w PSP nr 1. Sala gimnastyczna wspomnianej szkoły wypożyczana jest przez NCK od poniedziałku do piątku. Prowadzone są tam zajęcia taneczne dla 5 grup, czyli ok. 130 osób oraz dla sekcji mażoretek, w której działa oko. 60 osób w 4 grupach. Zajęcia plastyczne, takie jak sekcja ogniska plastycznego, grafika, zajęcia plastyczno – manualne, w których uczestniczy ok. 30 uczestników prowadzone są w starym budynku mieszczącym się na ul. 3 Maja. Pozostałe zajęcia wokalne, instrumentalne, nauka gry na instrumentach, kursy językowe, próby teatru oraz wystawy odbywają się w budynku NCKu.

Centrum nie posiada pracowni muzycznej, fotograficznej, wokalnej, plastycznej oraz sal baletowo – tanecznej i chóralnej. Brakuje także sali multimedialnej (konferencyjnej). Sala kinowa, która jest rówieśnicze salą widowiskową, nie posiada zaplecza technicznego, magazynowego oraz garderoby. Zarówno scena, jak i sala widowiskowa wymaga gruntownego remontu. Obecnie budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz brakuje miejsc parkingowych. To wszystko wskazuje na to, że rozbudowa jest niezbędna. Powstanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności, rozszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej o nowe formy zajęć dla mieszkańców gminy.

nck-rozbudowa-wizualizacja_4

Prace przy „Sokole” obejmą budowę nowej części obiektu od strony północno – zachodniej budynku, przebudowę i remont wnętrza. Powstanie także parking, a teren wokół działki zostanie zagospodarowany. Elewacja na starej części budynku zostanie odnowiona i wzbogacona w płaskorzeźby muz. W nowej części elementem dominującym będzie szkło, natomiast elementem łączącym starą i nową część będą elementy czerwonej cegły.
Dyrekcja centrum, jak i władze gminy mają już pomysły na nową działalność. Powstanie pracowania muzyczna i fotograficzna. Pierwsza pozwoli na rozwój działalności muzycznej, wokalnej i chóralnej. W drugiej natomiast będą prowadzone warsztaty fotografii, powstanie także klub fotografika. Powstanie nowa sala taneczna z profesjonalnym wyposażeniem, a oferta zostanie poszerzona o zajęcia baletowe, taniec towarzyski i zajęcia korekcyjno – rekreacyjne. W pracowni plastycznej odbywać się będą zajęcia podzielone na sekcje: grafika, rysunek i malarstwo, pracownia lalek, klub rękodzieła.
Nowa sala multimedialna pozwoli na organizowanie konferencji, wykładów, szkoleń itp. Projekt rozbudowy zakłada utworzenie foyer, które zaadoptowane będzie na cele wystawiennicze, gdzie prezentowane będą wystawy cykliczne i jednorazowe. Zaś stała wystawa archiwalnych dokumentów, fotografii, pamiątek z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” podkreśli zabytkowy charakter budynku.
Zmodernizowana zostanie sala widowiskowa, a scena będzie powiększona. Zyska nowoczesne oświetlenie, nagłośnienie, kurtynę, mechanizmy do scenografii oraz zaplecze magazynowo – garderobiane. Umożliwi to nie tylko kultywowanie tradycji teatralnych, a także na zapraszanie profesjonalnych teatrów i muzyków.

nck-rozbudowa-wizualizacja_5
Jak zaznacza Adrian Starzomski z niżańskiego magistratu rozbudowa „Sokoła” ułatwi dostęp do kultury osobom niepełnosprawnym. Powstanie podjazd, specjalne miejsca parkingowe, toaleta dla niepełnosprawnych. Zmodernizowane centrum wpłynie także na podniesienie atrakcyjności turystycznej. Teren i plac obok budynku będzie wyposażony w elementy małej architektury, elewacja będzie podświetlona oraz powstanie parking z 25 miejscami.

Rozbudowa „Sokoła” będzie możliwa dzięki wspólnemu projektowi „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”, który wspólnie realizują gmina Nisko, Stalowa Wola i Pysznica. W ramach tego projektu gmina Nisko chce zrealizować przebudowę i rozbudowę, a także zakupić sprzęt i wyposażenie. Kosztorys inwestycji opiewa na blisko 6,5 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie dla Niska to ok. 2 mln zł, a wkład własny gminy wyniesie 4,5 mln zł.
Rozpoczęcie przebudowy Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” planowane jest na 2017 rok, prace zakończą się w 2018 roku.

Małgorzata Petecka
fot. UGiM Nisko

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

nck

„Nie lękajcie się być świętymi” w NCK Nisko

rni24.eu13 października 2021

Umowa na budowę kanalizacji w Nowej Wsi już podpisana

rni24.eu12 października 2021

Do skradzionej betoniarki dotarli po śladach kół

rni24.eu8 października 2021

Spotkanie II z cyklu Wieki niezupełnie ciemne

rni24.eu8 października 2021

Voster ATS Team na Circuit des Ardennes

rni24.eu7 października 2021

Odbyła się gra edukacyjna „Niepodległa w sercach, konstytucja marcowa”

rni24.eu6 października 2021

Mistrz Olimpijski otworzył halę sportowa w Nisku

rni24.eu5 października 2021

Zakończenie sporu sądowego z byłym pracownikiem Spółki

rni24.eu4 października 2021

Policyjne działania „Motocykl”

rni24.eu4 października 2021