W Nisku

IV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

IV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

Dnia 24 stycznia 2019 roku odbyła się IV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności Komisji Rady za 2018 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem Starosty Niżańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2018. Ponadto dokonała zmian w uchwałach w sprawie powołania: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Niżańskiego; stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania.

Głównym tematem obrad było przyjęcie budżetu Powiatu na 2019 rok. Rada Powiatu Niżańskiego 17 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” uchwaliła kolejny rekordowy budżet dla Powiatu Niżańskiego oraz „jednogłośnie” 17 głosami „za” Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2030.

Rada Powiatu Niżańskiego minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego tragicznie dnia 14 stycznia 2019 roku Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.

Źródło: Powiat Niżański 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021