W Nisku

W Krzeszowie powstanie rondo

W Krzeszowie powstanie rondo

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1069R w km 3+656 oraz budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Krzeszów”

Ruszyły prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów. 13 sierpnia 2021 r. w Krzeszowie odbyło się  uroczyste wbicie łopaty, w którym uczestniczyli:  Rafał Weber – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Jerzy Paul – Poseł na Sejm RP,  Ewa Draus  – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,  Marta Jakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Piotr Miąso – Dyrektor PZDW w Rzeszowie, Zbigniew Wydra – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli, Robert Bednarz – Starosta Powiatu Niżańskiego, Adam Mach – Wicestarosta Niżański, Sylwester Daśko – Przewodniczący Rady Powiatu, Stanisław Nowakowski – Wójt Gminy Krzeszów, Stanisław Szafran – Zastępca Wójta Gminy Krzeszów, Bożena Klekacz – Skarbnik Gminy, Zbigniew Bąk – Przewodniczący Rady Gminy Krzeszów, Zbigniew Jajak – Przewodniczący Komisji Budżetowej, Bożena Nowak – Sołtys sołectwa Krzeszów, Aleksy Waliłko – Prezes ZGK Krzeszów, przedstawiciel Wykonawcy MPDiM Rzeszów Jerzy Kosiorowski, Jerzy Cieślicki, Aldona Gujda – Rzecznik PZDW w Rzeszowie.

Realizacja: sierpień – grudzień 2021 r.

Całkowite koszty zadania:     4 199 466,51 zł

Wartość robót budowlanych: 3 635 716,52 zł

Obowiązki Inwestora w imieniu Województwa Podkarpackiego pełni Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów

Zgodnie z umową inwestycję współfinansują:

Gmina Krzeszów 2 000 000,00 zł dotacja celowa ze środków otrzymanych przez Gminę w ramach dofinansowania  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych

Gmina Krzeszów:   550 241,00 zł

Powiat Niżański:     549 866,63 zł

Województwo Podkarpackie:  1 099 733,25 zł

Zakres rzeczowy:

Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym trójwylotowego o średnicy zewnętrznej 36 m, szerokość jezdni 5,50 m, szerokość pierścienia 1,25 m. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 863 z drogą powiatową nr 1069R i drogą gminną 102 423R w Krzeszowie wraz z przebudową odwodnienia, przebudową istniejącego przepustu oraz budową systemu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do rzeki San. Budowa chodników i ścieżki rowerowej w sposób zapewniający ciągłość ruchu pieszego i rowerowego.

„Budowa ronda w Krzeszowie jest długo oczekiwaną inwestycją, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa, estetyki i rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających życie mieszkańców miejscowości Krzeszów oraz podróżujących. Uroczysta inauguracja robót budowalnych była formą podziękowania za wsparcie, pomoc w przygotowaniu inwestycji, pomoc w pozyskaniu środków finansowych i życzliwość dla Gminy Krzeszów.

Składam wszystkim serdeczne podziękowania”

Wójt Gminy Krzeszów
Stanisław Nowakowski

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021