W Nisku

Ile razy interweniował nadzór budowlany?

Ile razy interweniował nadzór budowlany?

Prawie 400 kontroli budów i obiektów budowlanych, 82 kontrole placów zabaw i 8 siłowni terenowych, a także 45 kontroli tablic reklamowych wzdłuż DK nr 77 – to statystyka za ubiegły rok Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku. Przestawił ją podczas wczorajszej sesji rady powiatu niżańskiego, pełniący od września 2017 r., funkcję kierownika tej instytucji Jarosław Urbanowicz.

Jak wyjaśniał, w ubiegłym roku na terenie powiatu niżańskiego, PINB przeprowadził ogółem 1262 kontrole, które dokonywane były na wniosek stron, jak i z inicjatywy inspektoratu. Najczęściej, bo aż 396 razy inspektorzy wyjeżdżali na kontrole budów i obiektów budowlanych, w tym także na kontrole obowiązkowe. Natomiast nadzory wynikające z utrzymania obiektów budowlanych odbyły się 146 razy.

– Na podstawie prowadzonej statystyki w ubiegłym roku wydano ogółem 199 rozstrzygnięć, w tym 157 decyzji i 42 postanowienia. Stanowi to o 16 decyzji i postanowień więcej niż w poprzednim roku sprawozdawczym. Ponadto wniesiono 163 wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych, odwołań i zażaleń. Wniesiono jedną skargę wynikającą z kodeksu postępowania administracyjnego, rozpatrzono 2, w tym jedną z poprzedniego okresu sprawozdawczego – mówił kierownik niżańskiego PINB.

Dodał, że przeprowadzono także kontrole obiektów pod względem ich utrzymania a w szczególności dotyczyło to: 82 placów zabaw i 8 siłowni terenowych, gdzie w 8 przypadkach stwierdzono uchybienia. Ponadto na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadzono kontrole stacji paliw z zakresu utrzymania obiektów oraz posiadanych koncesji na obrót paliwami.

– Kontrolą objęto 10 istniejących stacji na terenie powiatu niżańskiego, które wykazały, że część z nich została wydzierżawiona innym podmiotom. We wszystkich skontrolowanych stacjach, posiadano koncesje na obrót paliwami ciekłymi i zostały złożone wnioski o zmianę i wydanie nowych koncesji – wyjaśniał Jarosław Urbanowicz.

Ponadto, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zgłosiła wykonanie samowoli budowlanej, polegającej na umieszczeniu tablic reklamowych, wzdłuż drogi krajowej nr 77 Lipnik- Przemyśl w Nisku. W tej sprawie przeprowadzono 45 kontroli.

–  Tylko w jednym przypadku stwierdzono, iż Inwestor posiadał wymagane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. W dwóch przypadkach mimo braku wymaganych dokumentów, stwierdzono zgodność z przepisami wybudowanych urządzeń reklamowych. W obydwu postępowaniach administracyjnych nie skorzystano z możliwości legalizacji i reklamy zostały usunięte. W dwóch przypadkach nakazano rozbiórkę reklam. Natomiast pozostałe postępowania umorzono, jako bezprzedmiotowe, gdyż na dzień kontroli reklamy, zostały rozebrane przez właścicieli – tłumaczył kierownik niżańskiego PINB.

Ponadto, na terenie Niska wydano 11 decyzji na rozbiórkę obiektów ze względu na ich zły stan techniczny oraz brak zalegalizowania powstałych samowoli budowlanych. Jak wynika ze statystyki, do użytku oddano 263 obiektów budowlanych w tym 237 na podstawie zawiadomień o zakończeniu budowy i 26 na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na ich użytkowanie. W 2017 r., rozpoczęto 143 budowy budynków mieszkalnych, w tym w Nisku 38, w Harasiukach 12, w Jarocinie 9, w Jeżowem 30, w Krzeszowie 6, w Rudniku nad Sanem 21 i w Ulanowie 12.

Agata Piotrowska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021