W Nisku

Ile razy interweniował nadzór budowlany?

Ile razy interweniował nadzór budowlany?

Prawie 400 kontroli budów i obiektów budowlanych, 82 kontrole placów zabaw i 8 siłowni terenowych, a także 45 kontroli tablic reklamowych wzdłuż DK nr 77 – to statystyka za ubiegły rok Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku. Przestawił ją podczas wczorajszej sesji rady powiatu niżańskiego, pełniący od września 2017 r., funkcję kierownika tej instytucji Jarosław Urbanowicz.

Jak wyjaśniał, w ubiegłym roku na terenie powiatu niżańskiego, PINB przeprowadził ogółem 1262 kontrole, które dokonywane były na wniosek stron, jak i z inicjatywy inspektoratu. Najczęściej, bo aż 396 razy inspektorzy wyjeżdżali na kontrole budów i obiektów budowlanych, w tym także na kontrole obowiązkowe. Natomiast nadzory wynikające z utrzymania obiektów budowlanych odbyły się 146 razy.

– Na podstawie prowadzonej statystyki w ubiegłym roku wydano ogółem 199 rozstrzygnięć, w tym 157 decyzji i 42 postanowienia. Stanowi to o 16 decyzji i postanowień więcej niż w poprzednim roku sprawozdawczym. Ponadto wniesiono 163 wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych, odwołań i zażaleń. Wniesiono jedną skargę wynikającą z kodeksu postępowania administracyjnego, rozpatrzono 2, w tym jedną z poprzedniego okresu sprawozdawczego – mówił kierownik niżańskiego PINB.

Dodał, że przeprowadzono także kontrole obiektów pod względem ich utrzymania a w szczególności dotyczyło to: 82 placów zabaw i 8 siłowni terenowych, gdzie w 8 przypadkach stwierdzono uchybienia. Ponadto na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadzono kontrole stacji paliw z zakresu utrzymania obiektów oraz posiadanych koncesji na obrót paliwami.

– Kontrolą objęto 10 istniejących stacji na terenie powiatu niżańskiego, które wykazały, że część z nich została wydzierżawiona innym podmiotom. We wszystkich skontrolowanych stacjach, posiadano koncesje na obrót paliwami ciekłymi i zostały złożone wnioski o zmianę i wydanie nowych koncesji – wyjaśniał Jarosław Urbanowicz.

Ponadto, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zgłosiła wykonanie samowoli budowlanej, polegającej na umieszczeniu tablic reklamowych, wzdłuż drogi krajowej nr 77 Lipnik- Przemyśl w Nisku. W tej sprawie przeprowadzono 45 kontroli.

–  Tylko w jednym przypadku stwierdzono, iż Inwestor posiadał wymagane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. W dwóch przypadkach mimo braku wymaganych dokumentów, stwierdzono zgodność z przepisami wybudowanych urządzeń reklamowych. W obydwu postępowaniach administracyjnych nie skorzystano z możliwości legalizacji i reklamy zostały usunięte. W dwóch przypadkach nakazano rozbiórkę reklam. Natomiast pozostałe postępowania umorzono, jako bezprzedmiotowe, gdyż na dzień kontroli reklamy, zostały rozebrane przez właścicieli – tłumaczył kierownik niżańskiego PINB.

Ponadto, na terenie Niska wydano 11 decyzji na rozbiórkę obiektów ze względu na ich zły stan techniczny oraz brak zalegalizowania powstałych samowoli budowlanych. Jak wynika ze statystyki, do użytku oddano 263 obiektów budowlanych w tym 237 na podstawie zawiadomień o zakończeniu budowy i 26 na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na ich użytkowanie. W 2017 r., rozpoczęto 143 budowy budynków mieszkalnych, w tym w Nisku 38, w Harasiukach 12, w Jarocinie 9, w Jeżowem 30, w Krzeszowie 6, w Rudniku nad Sanem 21 i w Ulanowie 12.

Agata Piotrowska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Nisku

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021

Uroczystość przekazania obowiązków nowemu dyrektorowi NCK “Sokół”

rni24.eu4 maja 2021

Policjanci podsumowali majowy weekend

rni24.eu4 maja 2021

Podziękowanie dla krótkofalowców

rni24.eu29 kwietnia 2021

Mistrzostwa Polski Pumptrack i Puchar Polski BMX

rni24.eu29 kwietnia 2021
slubowanie

W RCEZ w Nisku powstanie oddział przygotowania wojskowego

rni24.eu29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

rni24.eu29 kwietnia 2021

Wystarczy trzy dni, by przekonać się, że Powiat Niżański jest piękny

rni24.eu29 kwietnia 2021