W Nisku

Ile osób nie płaci za mieszkanie?

Ile osób nie płaci za mieszkanie?

Ponad 500 tys. zł – tyle za ubiegły rok, wynoszą zaległości mieszkańców Niska, za korzystanie z lokali wchodzących w skład Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku. Na to zadłużenie składa się 56 najemców korzystających z pomieszczeń w kwocie ponad 258 tys. zł oraz zadłużenie 17 byłych najemców w kwocie ponad 247 tys. zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem suma zadłużenia zmniejszyła się o ponad 30 tys. zł.

Jak wynika ze sprawozdania za ubiegły rok niżańskiego ZBKiZM, na 26 lokali komunalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, zadłużonych było 17 mieszkań, w tym 2 powyżej 2 tys. zł, 2 powyżej 1 tys. zł i 3 powyżej 500 zł.

Jeżeli chodzi o poprzedników wynajmowanych lokali to były to osoby, które albo dobrowolnie albo na mocy wyroku sądowego o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego opuściły mieszkaniowy zasób gminy. Osoby te często podejmują jakieś mieszkanie bez zameldowania i ustalenie ich adresu jest prawie niemożliwe.

Jak czytamy w sprawozdaniu ZBKiZM, zaległości w opłatach za korzystanie z lokali, wynikają przede wszystkim z faktu, że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, zasób mieszkaniowy gminy służy realizacji jej zadań własnych, do których należy mi.in. zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Zatem znaczna część osób korzystających z lokali mieszkalnych boryka się z różnego rodzaju trudnościami, m.in brak pracy, alkoholizm, samotne macierzyństwo, są to również osoby po wyrokach z licznymi długami.

Na koniec ubiegłego roku, 35 dłużników posiadało 121 tytułów egzekucyjnych i zostało spłaconych w całości 7 nakazów zapłaty. Ponadto, na wniosek poszczególnych lokatorów za zgodą Burmistrza Gminy i Miasta Nisko zostało zawartych 4 ugody na rozłożenie zadłużenia na raty. Łączna kwota zaległości objęta ugodami to 32.494,98 zł. Na koniec grudnia z zawartych ugód na ratalną spłatę zadłużenia wywiązywało się 5 lokatorów/byłych najemców, w tym tylko 1 z ugód zawartych w 2017r., pozostałe osoby, które wywiązują się ze spłaty w ratach zawarły ugody w 2015 i 2016r. Umorzono zaległości 3 osobom w łącznej kwocie 1995,44 zł.

W okresie sprawozdawczym ZBKiZM złożył 11 pozwów o zapłatę, skierował 42 wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej, 1 pozew o eksmisję, zawarł 21 umów najmu (zawartych na podstawie przydziałów na lokale socjalne – 13, na podstawie przydziałów na lokale komunalne – 8.

Ponadto dysponował 121 tytułami egzekucyjnymi, z których: 15 objętych było ugodami na ratalną spłatę zadłużenia, 28 postępowań było w trakcie czynności komorniczych (poszukiwanie majątku, informacje o wysłuchaniu wierzyciela przed umorzeniem), 18 umorzono postępowanie z powodu bezskutecznej egzekucji, brak majątku, z którego można by prowadzić egzekucję. 18 tytułów realizowanych przez komornika – ściągalność, a 1 spłacany dobrowolnie

Agata Piotrowska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Nisku

Andżelika Guściora w finale Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

rni24.eu12 maja 2021

Voster ATS Team na Tour de Hongrie

rni24.eu11 maja 2021

Mistrzostwa Polski Pumptrack Podwolina

rni24.eu11 maja 2021

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021

Uroczystość przekazania obowiązków nowemu dyrektorowi NCK “Sokół”

rni24.eu4 maja 2021

Policjanci podsumowali majowy weekend

rni24.eu4 maja 2021

Podziękowanie dla krótkofalowców

rni24.eu29 kwietnia 2021

Mistrzostwa Polski Pumptrack i Puchar Polski BMX

rni24.eu29 kwietnia 2021