W Nisku

Ile odpadów wytworzono w gminie Nisko?

Ile odpadów wytworzono w gminie Nisko?

5425,617 ton odpadów komunalnych wytworzyli w ubiegłym roku mieszkańcy gminy Nisko. Część z nich trafiła do ponownego przetworzenia lub zutylizowania.

Na ostatniej sesji rady miasta w Nisku radni zapoznali się z roczną analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nisko. W ubiegłym roku zebrano selektywnie 1936,203 ton. Przetworzeniu poddano 3201.620 ton odpadów komunalnych, zmieszanych, pozostałości z sortowania i odpadów zielonych. Zebrano 779,210 ton odpadów zielonych, w tym 57,500 ton odpadów drewna z pielęgnacji zadrzewień i 721,710 ton odpadów ulegających biodegradacji.
Odpady z gminy Nisko w ubiegłym roku odbierała niżańska firma, odpady zmieszane wywożone były natomiast do Zakładu Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego odpadów zbieranych selektywnie, czyli papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 59,98%. Jest to wskaźnik bardzo wysoki, biorąc po uwagę, że wymagany poziom odzysku tych surowców wynosił 18%. Natomiast poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych innymi metodami niż niebezpieczne wyniósł 100%.

W analizie przedstawiono potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Nie zachodzi potrzeba budowy instalacji do przetwarzania i składowania odpadów w gminie Nisko, gdyż w północnym regionie województwa podkarpackiego istnieje 6 instalacji regionalnych i kilkanaście zastępczych. Jednak należy pilnie zmodernizować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. Szklarniowej w Nisku. Zlecono już opracowanie dokumentacji projektowej. Gmina planuje pozyskanie dofinansowania na modernizację z wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Nisku

zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021

Serce czeka na nakrętki

rni24.eu18 lutego 2021

Podkarpacie- Słowacja zamknęła część przejść granicznych

rni24.eu16 lutego 2021

Policjanci poszukują zaginionego

rni24.eu15 lutego 2021

Voster ATS Team w gotowości do nowego sezonu

rni24.eu12 lutego 2021

KULTURA I ROZRYWKA Rusza nasz V plebiscyt na najpopularniejszego sportowca, trenera oraz talent.

rni24.eu9 lutego 2021