W powiecie

II Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

II Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

Dnia 7 grudnia 2018 r. odbyła się II Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zapoznali się z opracowaniem Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pn. Stan środowiska w powiecie niżańskim w 2017 r. oraz informacją Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań w 2017 r. i w I półroczu 2018 r. na terenie powiatu.

Realizując przyjęty porządek obrad, Rada Powiatu powołała Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz cztery stałe: Komisję Budżetu i Administracji, Komisję Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy, Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu i Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego.

Ponadto delegowała dwóch radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku oraz powołała Radę Społeczną SP ZZOZ. W związku z wydłużeniem kadencji do 5 lat, Rada Powiatu zmieniła uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Rada wskazana również Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Niżańskiego Magdalenę Hasiak do delegowania Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego w podróż służbową celem wykonywania zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady.

Następnie Rada ustaliła wynagrodzenie dla Starosty Niżańskiego, zmieniła uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2018, ustaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2019 rok oraz uchwaliła program współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.

Na uwagę zasługuje fakt, że radni Rady Powiatu Niżańskiego po raz pierwszy głosowali z wykorzystaniem aplikacji E-sesja. Dzięki wykorzystaniu wspomagającego obrady systemu elektronicznego E-sesja, radni mają bieżący wgląd na tabletach w przebieg dyskusji i głosowań, a wcześniej dzięki specjalnej aplikacji otrzymali dokumenty w postaci cyfrowej. Dzięki e-Sesji obrady będą się toczyć sprawniej, dynamiczniej i transparentnie. Mieszkańcy mogą oglądać posiedzenia i zobaczyć imienne wyniki głosowań radnych w internecie.

_MG_3177

Materiały prasowe 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Policjantka rozmawiała z uczniami o cyberzagrożeniach

rni24.eu13 maja 2021

Mali Ogrodnicy w Żłobku Miejskim w Rudniku nad Sanem

rni24.eu10 maja 2021

104 urodziny Mieszkanki Bielin

rni24.eu6 maja 2021

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

73 000,00 zł dla Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021
slubowanie

W RCEZ w Nisku powstanie oddział przygotowania wojskowego

rni24.eu29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

rni24.eu29 kwietnia 2021

Wystarczy trzy dni, by przekonać się, że Powiat Niżański jest piękny

rni24.eu29 kwietnia 2021