W powiecie

II Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

II Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

Dnia 7 grudnia 2018 r. odbyła się II Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zapoznali się z opracowaniem Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pn. Stan środowiska w powiecie niżańskim w 2017 r. oraz informacją Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań w 2017 r. i w I półroczu 2018 r. na terenie powiatu.

Realizując przyjęty porządek obrad, Rada Powiatu powołała Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz cztery stałe: Komisję Budżetu i Administracji, Komisję Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy, Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu i Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego.

Ponadto delegowała dwóch radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku oraz powołała Radę Społeczną SP ZZOZ. W związku z wydłużeniem kadencji do 5 lat, Rada Powiatu zmieniła uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Rada wskazana również Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Niżańskiego Magdalenę Hasiak do delegowania Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego w podróż służbową celem wykonywania zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady.

Następnie Rada ustaliła wynagrodzenie dla Starosty Niżańskiego, zmieniła uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2018, ustaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2019 rok oraz uchwaliła program współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.

Na uwagę zasługuje fakt, że radni Rady Powiatu Niżańskiego po raz pierwszy głosowali z wykorzystaniem aplikacji E-sesja. Dzięki wykorzystaniu wspomagającego obrady systemu elektronicznego E-sesja, radni mają bieżący wgląd na tabletach w przebieg dyskusji i głosowań, a wcześniej dzięki specjalnej aplikacji otrzymali dokumenty w postaci cyfrowej. Dzięki e-Sesji obrady będą się toczyć sprawniej, dynamiczniej i transparentnie. Mieszkańcy mogą oglądać posiedzenia i zobaczyć imienne wyniki głosowań radnych w internecie.

_MG_3177

Materiały prasowe 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Gmina Jeżowe liderem w zakresie szybkości realizacji spisu!

rni24.eu29 października 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Odbył się Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

rni24.eu22 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Niżańskiego

rni24.eu21 października 2021