W Nisku

Gmina Nisko sprzedaje działki

Gmina Nisko sprzedaje działki

Urząd Gminy i Miasta w Nisku organizuje przetargi na sprzedaż pięciu nieruchomości gruntowych, które stanowią własność gminy. Znajdują się one w Nisku przy ulicach Brzozowej, Dworskiej, Szklarniowej i Leśnej. Przetargi odbędą się 25 października w niżańskim Urzędzie Gminy i Miasta.

Pierwsza nieruchomość o powierzchni 0,1169 ha znajduje się przy ul. Brzozowej. Objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Podolina II”. Cena wywoławcza wynos 48 tys. zł.
Dwie następne działki znajdują się przy ul. Dworskiej. Pierwsza o powierzchni 0,1135 ha kosztuje 57 tys. zł. Druga o powierzchni 0,1020 ha, której cena wywoławcza wynosi 51 tys. zł. Obie leżą na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Malce III” oraz ujęte są w sporządzonych „Mapach Zagrożenia Powodziowego” i „Mapach Ryzyka Powodziowego”.

Czwarta nieruchomość o powierzchni 0,2510 ha znajduje się przy ul. Szklarniowej. Znajduje się na niej wiata użytkowa o powierzchni 215,30 m2, do której dobudowane są dwie zadaszone wiaty o powierzchni zabudowy 62,50 m2 i 150 m2 oraz budynek kontenerowy o powierzchni 47,50 m2. Położona jest na terenie adaptacji, uzupełnień i przekształceń przemysłu, składów transportu, drobnej wytwórczości i gospodarki komunalnej. Jej cena to 178 700 zł.
Ostatnia, piąta działka o powierzchni 0,2643 ha położona jest przy ul. Leśnej. Znajduje na terenie adaptacji, uzupełnień i modernizacji istniejącego mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Jej cena wynosi 100 tys. zł

Osoby zainteresowane kupnem działek zobowiązane są do wpłacenia wadium do 18 października. Aby wziąć udział w przetargu osoby fizyczne muszą posiadać dowód tożsamości, osoby prawne aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego, zaś osoby reprezentujące osoby prawne pełnomocnictwo.

UGiM Nisko / Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Informacja z obrad nadzwyczajnej XXXIV Sesji Rady Powiatu

rni24.eu29 lipca 2021

Niżański festiwal kultury łowieckiej

rni24.eu29 lipca 2021

Rudnik nad Sanem miejscem tegorocznych Dożynek Powiatowych

rni24.eu23 lipca 2021

Rozmowy o budowie ścieżki pieszo-rowerowej Nisko-Nowsielec

rni24.eu23 lipca 2021

Brzegi rzeki San połączone dwiema nitkami mostu powstającego w ramach budowy S19

rni24.eu20 lipca 2021

„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021”

rni24.eu20 lipca 2021

VI edycja biegu „Nisko na piątkę” i XI edycja „Niżańskich regat”

rni24.eu16 lipca 2021

Wielkie Otwarcie Zalewu Podwolina w Nisku

rni24.eu15 lipca 2021

Nisko na ścieżce dynamicznego rozwoju – Fundusze Norweskie

rni24.eu15 lipca 2021