W Nisku

Gmina Nisko sprzedaje działki

Gmina Nisko sprzedaje działki

Urząd Gminy i Miasta w Nisku organizuje przetargi na sprzedaż pięciu nieruchomości gruntowych, które stanowią własność gminy. Znajdują się one w Nisku przy ulicach Brzozowej, Dworskiej, Szklarniowej i Leśnej. Przetargi odbędą się 25 października w niżańskim Urzędzie Gminy i Miasta.

Pierwsza nieruchomość o powierzchni 0,1169 ha znajduje się przy ul. Brzozowej. Objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Podolina II”. Cena wywoławcza wynos 48 tys. zł.
Dwie następne działki znajdują się przy ul. Dworskiej. Pierwsza o powierzchni 0,1135 ha kosztuje 57 tys. zł. Druga o powierzchni 0,1020 ha, której cena wywoławcza wynosi 51 tys. zł. Obie leżą na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Malce III” oraz ujęte są w sporządzonych „Mapach Zagrożenia Powodziowego” i „Mapach Ryzyka Powodziowego”.

Czwarta nieruchomość o powierzchni 0,2510 ha znajduje się przy ul. Szklarniowej. Znajduje się na niej wiata użytkowa o powierzchni 215,30 m2, do której dobudowane są dwie zadaszone wiaty o powierzchni zabudowy 62,50 m2 i 150 m2 oraz budynek kontenerowy o powierzchni 47,50 m2. Położona jest na terenie adaptacji, uzupełnień i przekształceń przemysłu, składów transportu, drobnej wytwórczości i gospodarki komunalnej. Jej cena to 178 700 zł.
Ostatnia, piąta działka o powierzchni 0,2643 ha położona jest przy ul. Leśnej. Znajduje na terenie adaptacji, uzupełnień i modernizacji istniejącego mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Jej cena wynosi 100 tys. zł

Osoby zainteresowane kupnem działek zobowiązane są do wpłacenia wadium do 18 października. Aby wziąć udział w przetargu osoby fizyczne muszą posiadać dowód tożsamości, osoby prawne aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego, zaś osoby reprezentujące osoby prawne pełnomocnictwo.

UGiM Nisko / Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021