Fotorelacje

Fotorelacja z placów budowy S19

Fotorelacja z placów budowy S19

Prace na budowie drogi ekspresowej S19 nie zwalniają tempa. Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

S19 odc. Lasy Janowskie – Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) prowadzi prace przygotowawcze jak wycinka drzew i karczowanie. W ubiegłym tygodniu kontynuował prace nad odhumusowaniem (45 tys. m2) i przygotowaniem podłoża (40 tys. m2) oraz wykonywaniem nasypu (18 tys. m3)  i wykopu  (27 tys. m3) w pasie drogowym S19.

Na wiadukcie WS34 w ciągu drogi gminnej w m. Łążek Ordynacki wykonano zbrojenie i deskowanie.

Na wiadukcie 02WD nad drogą ekspresową S19 w m. Domostawa wykonano betonowanie i zbrojenie korpusu podpór.

Zbrojenie ławy fundamentowej wykonywano na obiekcie 05PEDG oraz wiadukcie 11WS w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Zdziary, zaś na moście 01MS w ciągu S19 w m. Łążek Ordynacki zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej.

Na wiadukcie 10WD w ciągu S19 w m. Kutyły wykonano zbrojenie podpór.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 167 t oraz zużyto 642 m3 betonu.

Prowadzono również prace nad przebudową kolizji branżowych.

 

S19 odc. Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad formowaniem i zagęszczaniem nasypów (27 tys. m3) w pasie drogowym oraz kontynuował prace nad wykonaniem wykopu (27 tys. m3).

Wykonano zbrojenie ścian czołowych na wiadukcie 09WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą powiatową DP1058R w m. Nowa Wieś.

Kontynuowano zbrojenie II etapu ustroju nośnego przęsła podpory numer 2 i 3 oraz 4 i 5 nitka prawa na moście 08MS nad rzeką San w ciągu drogi ekspresowej S19. Wykonano także betonowanie II etapu ustroju nośnego.

Kontynuowano betonowanie i zbrojenie na wiadukcie 06WS w ciągu S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz oraz betonowanie na wiadukcie 07WD nad S19 w ciągu drogi wojewódzkiej DW858 w rejonie m. Zarzecze.

Na wiadukcie 03WD nad S19 w ciągu drogi powiatowej DP1049R w rejonie m. Zapacz wykonano betonowanie poprzecznic, zaś na wiadukcie 12WD nad S19 w ciągu DK19 w rejonie m. Zdziary wykonywano zbrojenie korpusu przyczółka P1.

Kontynuowano także roboty zbrojarskie i betoniarskie na pozostałych obiektach. W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 67 t oraz zużyto 2,5 tys. mbetonu.

Wykonywano przebudowy kolizji branżowych.

 

S19 odc. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z budowaniem nasypów (29 tys. m3), wykonano podbudowę z betonu asfaltowego (15 tys. m2) oraz warstwę wiążącą (9,1 tys. m2).

Wykonywano zbrojenie korpusu podpory A oraz beton korpusu podpory B wiaduktu WS11 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorową LK68 Lublin – Przeworsk.

Zbrojono korpus przejścia dla średnich zwierząt PZŚd-13 w km 20+303,11 drogi ekspresowej S19.

Wykonano beton fundamentu wiaduktu WS15 w ciągu S19 nad drogą DD15P i linią kolejowa szerokotorowa LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd. Wykonano betonowanie ustroju nośnego wiaduktu WS12 w ciągu S19 nad drogą gminną DG 102704R.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 58 t oraz zużyto betonu (835 m3).

Trwały także roboty przy montażu przepustów oraz przebudowa kolizji branżowych.

 

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ramach branży drogowej prowadził prace ziemne z zakresu wykonywania wykopów i nasypów. Realizowane były również prace przy budowie warstw tj. warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (C 5/ 6), podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. Kontynuowano prace przy budowie warstwy podbudowy zasadniczej z BA. Wykonano także 1730 m korytek trójkątnych „na mokro”.

Na DK19 i drodze dojazdowej nr DJ05L kontynuowano budowę nasypu. Na przejeździe w ciągu drogi gminnej nr DG 002301R nad drogą ekspresową S19 oraz na terenie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Jeżowe II i Podgórze III wykonywano nasypy i wykopy.

W zakresie branży mostowej, na przejściach dla zwierząt małych kontynuowano zbrojenie płyty dennej ustroju nośnego, betonowanie skrzydła wylotu czy też betonowanie z betonu konstrukcyjnego portal wylotu.

Na przejściu dla zwierząt dużych górą (PZDg) o nr 19PZDg zbrojono i betonowano poprzecznice segmentu S-1 oraz montowano łożyska.

Na przejściach dla zwierząt średnich dołem (PZŚd) wykonywano montaż zbrojenia ustroju nośnego, montowano repery na skrzydłach, kontynuowano montaż zbrojenia ustroju nośnego, betonowanie jezdni oraz montaż w konstrukcji obiektu reperów.

Ustrój nośny wiaduktu drogowego nr 18WD betonowano z betonu konstrukcyjnego płyty pomostu i poprzecznice II etap. Na wiadukcie o nr 21WD wykonano montaż zbrojenie skrzydła podpory nr P3 oraz zamontowano 6 sztuk łożysk, zaś na ostatnim obiekcie odcinka (wiadukt nr 25WD) zbrojono i betonowano z betonu konstrukcyjnego ławę podpory nr P2.

Ponadto Wykonawca realizował budowy i przebudowy dla branż. Kontynuowano działania z obszaru branży sanitarnej z zakresu montażu rury drenarskich Ø200PP wokół zbiorników. Realizowano montaż studzienek drenarskich Ø400PP z osadnikiem, wylot kanalizacji i przykanalików do rowów Ø800, Ø400. Budowano kanalizację deszczową w zakresie montażu rury kanałowej Ø400PP tłoczny i Ø200 grawitacyjny. Montowano rury kanałowe Ø450PE, studnie rewizyjne. Kontynuowano prace przy gazociągu wysokiego ciśnienia Ø150, wykonano piaskowanie i izolację spawów oraz odwodnienie wykopu.

Wykonywano umocnienia dna i skarp wzdłuż cieku Stary Kanał, pracowano przy budowie rowu melioracyjnego wykonując jego wykop i ubezpieczenie dna i skarp z branży melioracyjnej

Dla branży elektroenergetycznej wykonano montaż rur osłonowych oraz budowano linię kablową średniego napięcia. Budowano także linię kablową niskiego napięcia.

 

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej prowadził roboty ziemne, tj. wykonanie nasypów i wykopów drogowych oraz wymianę gruntów słabonośnych. Wykonano 23 000 m3 wykopów i 21 000 m3 nasypów drogowych. Ponadto Wykonawca kontynuował prace związane z wykonaniem kolejnych warstwach konstrukcyjnych drogi, tj. wzmocnieniem podłoża i warstwą mrozoochronną.

W zakresie branży mostowej prowadzono prace przy montażu zbrojenia i deskowania płyt przejściowych przejścia dla zwierząt małych zintegrowanego z ciekiem zlokalizowanego na samym początku odcinka projektowanej trasy, a także ich betonowanie.

Kontynuowano betonowanie ciosów podłożyskowych, ścianki zaplecznej i korpusu przyczółka podpór przejścia dla zwierząt małych 17PZM zlokalizowanego za węzłem Jeżowe oraz rozpoczęto montaż łożysk poszczególnych podpór.

W dalszym ciągu prowadzono prace przy montażu deskowania i zbrojenia oraz betonowaniu skrzydeł korpusu podpór wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej nad drogą wojewódzką  nr 861 – węzeł Jeżowe.

Wykonawca kontynuował również prace przy wykopie pod ławy fundamentowe wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej nad drogą gminną nr 002308R.

Prowadzono też prace związane z montażem zbrojenia i betonowaniem fundamentów podpór wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej  zlokalizowanego nad drogą powiatową nr 1084R – węzeł Nowa Sarzyna, a także montaż zbrojenia i betonowanie korpusu przyczółka podpór wiaduktu w ciągu drogi gminnej 108519R zlokalizowanego w gminie Kamień.

Ponadto prowadzone były prace w zakresie branży sanitarnej związane z montażem i układaniem sieci.

 

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

9 lipca br. Wojewoda Podkarpacki wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), natomiast 10 lipca br. rozpoczęły się roboty budowlane na tym odcinku.

W drugim tygodniu robót w zakresie branży drogowej, Wykonawca (Budimex S.A.) prowadził wycinkę drzew na obszarze przyszłej trasy S19, a także prace związane z odhumusowaniem oraz roboty ziemne w zakresie nasypów i wykopów pod drogi dojazdowe.

Na obszarze przyszłego wiaduktu drogowego WD44 w ciągu DK19 przebiegającej nad drogą ekspresową S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ, prowadzone były prace związane z usunięciem humusu oraz roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów.

Ponadto Wykonawca prowadził prace rozbiórkowe nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową pomiędzy 448+300 a 448+822 km przyszłej trasy.

W zakresie branży mostowej Wykonawca wytyczył osie wgłębnych ścian z gruntobetonu wszystkich podpór wiaduktu drogowego WD44 oraz wiaduktu w ciągu drogi gminnej przebiegającej nad drogą ekspresową S19, zlokalizowaną w gminie Sokołów Małopolski.

Ponadto prowadzone były prace w zakresie branży sanitarnej związane z wykonaniem wykopu pod rury osłonowe kolizji W8 oraz w zakresie branży melioracyjnej związane z montażem i układaniem rurociągu.

  • S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn

  • S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze

  • S19 odc. Podgórze – Kamień

 

  • S19 odc. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe

 

  • S19 odc. Zdziary – Rudnik nad Sanem

 

  • S19 odc.Lasy Janowskie -Zdziary

 

Źródło GDDKiA

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Fotorelacje

Więcej w Fotorelacje

Muzyczna uczta dla wielbicieli klasyki i organowego brzemienia

rni24.eu6 września 2021

Zima w Nisku

rni24.eu26 stycznia 2021

Tydzień na budowie S19 -Fotorelacja

rni24.eu4 grudnia 2020

Zbiornik Podwolinia zmieni się nie do poznania

rni24.eu25 maja 2020

Budowa obwodnicy Nisko – Stalowa Wola. Fotorelacja

rni24.eu14 maja 2020

Niezapomniana noc z gwiazdami sportu – fotorelacja

rni24.eu11 lutego 2019

Fotograf z Niska jako jedyny Polak na przejmującej wyprawie w Srebrenicy

rni24.eu10 sierpnia 2018

Myśliwi świętowali w Żabnie

rni24.eu1 października 2017

KONKURS NIE PO TO, ŻEBY KOGOŚ WYBRAĆ?

rni24.eu9 maja 2017