W powiecie

Duże zainteresowanie świetlicami środowiskowymi

Duże zainteresowanie świetlicami środowiskowymi

W gminie Nisko działają cztery placówki wsparcia dziennego. W ubiegłym roku skorzystało z nich 76 dzieci.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku prowadzi świetlice dla dzieci z rodzin z trudną sytuacją. Placówki te mieszczą się w Nisku, Zarzeczu, Wolinie i Nowosielcu. Dzieci, które w nich przebywają mają zapewnioną pomoc w nauce, zorganizowany czas wolny, zabawy, różne zajęcia sportowe, jak również rozwijają swoje zainteresowania. Wychowawcy starają się także, aby dzieci umiały radzić sobie w trudnych sytuacjach czy rozwiązywać konflikty.

W każdej świetlicy pracuje tylko jeden wychowawca, pod opieką którego w danym momencie nie może przebywać więcej niż 15 dzieci. Chętnych do korzystania ze świetlic jest dużo, jednak ze względu na brak odpowiedniego zaplecza lokalowego i małą liczbę wychowawców jest to nie możliwe. Świetlice w Nisku i Zarzeczu dysponują za małymi salami. W Wolinie świetlica mieści się w Domu Kultury, który potrzebuje remontu. Natomiast w Nowosielcu dzieci mają do dyspozycji duże pomieszczenie, jednak wychowawca jest zatrudniony na 3/4 etatu.

Na ostatniej sesji rady miejskiej głos w tej sprawie zabrała przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych.
-Za mało dzieci korzysta z placówek wsparcia dziennego. Wnioskowaliśmy o rozpatrzenie możliwości zwiększenia dostępu dla dzieci. Niekoniecznie tylko tych dzieci z rodzin patologicznych, żeby je łączyć z dziećmi z normalnych rodzin – mówiła radna Gabriela Karnat.

Dodała, że nie tylko Ośrodek Pomocy Społecznej może prowadzić świetlice wsparcia dziennego. Taką działalność mogą prowadzić także stowarzyszenia w ramach organizacji pozarządowej.
-Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Malce w Nisku złożyło prośbę na ręce burmistrza dofinansowanie działalności z dziećmi. W tamtym roku prowadzone były takie zajęcia i cieszyły się zainteresowaniem – mówiła radna Gabriela Karnat.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Informacja z obrad nadzwyczajnej XXXIV Sesji Rady Powiatu

rni24.eu29 lipca 2021

Niżański festiwal kultury łowieckiej

rni24.eu29 lipca 2021

Rudnik nad Sanem miejscem tegorocznych Dożynek Powiatowych

rni24.eu23 lipca 2021

Rozmowy o budowie ścieżki pieszo-rowerowej Nisko-Nowsielec

rni24.eu23 lipca 2021

Umowa na budowę ciągu pieszo – rowerowego w Jacie podpisana

rni24.eu21 lipca 2021

Brzegi rzeki San połączone dwiema nitkami mostu powstającego w ramach budowy S19

rni24.eu20 lipca 2021

„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021”

rni24.eu20 lipca 2021

VI edycja biegu „Nisko na piątkę” i XI edycja „Niżańskich regat”

rni24.eu16 lipca 2021

Wielkie Otwarcie Zalewu Podwolina w Nisku

rni24.eu15 lipca 2021