W Nisku

Duże zainteresowanie energią odnawialną w Nisku

Duże zainteresowanie energią odnawialną w Nisku

Do Urzędu Miasta i Gminy Nisko wpłynęło 400 wniosków na wzięcie udziału w programie „Energia z odnawialnych źródeł”. Program został zgłoszony wojewódzkiego programu RPO na lata 2014-2020. 

Gmina w maju przyjmowała wnioski na zakup i instalację kompletnego układu urządzeń do ogrzewania wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej i urządzeń fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych.

250 mieszkańców złożyło wnioski na instalację kolektorów słonecznych na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej, zaś 150 na instalacje fotowoltaiczne.
Jak informuje Urząd Miasta i Gminy obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy, który dokona przeglądu zgłoszonych do projektu budynków mieszkalnych. Sprawdzi on czy warunki techniczne pozwalają na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Sporządzi on również „Program funkcjonalno-użytkowy”. Jest to niezbędny element dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Mieszkańcy wniosą do projektu wkład własny w wysokości około 31%. Resztę środków gmina planuje pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021