W Nisku

Duże zainteresowanie energią odnawialną w Nisku

Duże zainteresowanie energią odnawialną w Nisku

Do Urzędu Miasta i Gminy Nisko wpłynęło 400 wniosków na wzięcie udziału w programie „Energia z odnawialnych źródeł”. Program został zgłoszony wojewódzkiego programu RPO na lata 2014-2020. 

Gmina w maju przyjmowała wnioski na zakup i instalację kompletnego układu urządzeń do ogrzewania wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej i urządzeń fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych.

250 mieszkańców złożyło wnioski na instalację kolektorów słonecznych na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej, zaś 150 na instalacje fotowoltaiczne.
Jak informuje Urząd Miasta i Gminy obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy, który dokona przeglądu zgłoszonych do projektu budynków mieszkalnych. Sprawdzi on czy warunki techniczne pozwalają na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Sporządzi on również „Program funkcjonalno-użytkowy”. Jest to niezbędny element dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Mieszkańcy wniosą do projektu wkład własny w wysokości około 31%. Resztę środków gmina planuje pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

rni24.eu18 października 2021

Andżelika Guściora ze stypendium Starosty Niżańskiego

rni24.eu18 października 2021

Uroczysta gala dla nauczycieli i pracowników oświaty

rni24.eu18 października 2021

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ulanowie zyskała nowe ogrodzenie

rni24.eu18 października 2021
nck

„Nie lękajcie się być świętymi” w NCK Nisko

rni24.eu13 października 2021

Umowa na budowę kanalizacji w Nowej Wsi już podpisana

rni24.eu12 października 2021

Do skradzionej betoniarki dotarli po śladach kół

rni24.eu8 października 2021

Spotkanie II z cyklu Wieki niezupełnie ciemne

rni24.eu8 października 2021

Voster ATS Team na Circuit des Ardennes

rni24.eu7 października 2021