W powiecie

Dofinansowania dla Caritas, Gminy Harasiuki i Ulanowa

Dofinansowania dla Caritas, Gminy Harasiuki i Ulanowa

W ubiegłym tygodniu w siedzibie Starostwa Niżańskiego zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w Obszarze B i F Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obszarze B Programu dofinansowane zostały projekty złożone przez Gminę i Miasto Ulanowów pn.: „Platforma do pionowego transportu osób niepełnosprawnych połączona z przebudową schodów zewnętrznych przy skrzydle Zespołu Szkół w Ulanowie” oraz projekt opracowany przez Gminę Harasiuki pn.: „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy”. Natomiast w Obszarze F dofinansowany został projekt Caritas Diecezji Sandomierskiej pn.: „Remont dachu wraz z ociepleniem i remont czterech łazienek”, który zostanie zrealizowany w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem.

Umowy na realizację powyższych projektów podpisane zostały pomiędzy Powiatem Niżańskim reprezentowanym przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha, w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marty Ciosmak, a Gminą i Miastem Ulanów reprezentowaną przez Burmistrza Stanisława Garbacza, Gminą Harasiuki reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Kiszkę i Caritas Diecezji Sandomierskiej, którą reprezentował Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej ks. Bogusław Pitucha.

Dzięki aktywności Powiatu Niżańskiego w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych Gmina Harasiuki otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 35.000 zł, Gmina i Miasto Ulanów 38.758, 31 zł i Caritas Sandomierska 160.000 zł.

Pozyskane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwolą dostosować poszczególne obiekty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a tym samym przyczynią się do realizacji założeń Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Powiatu Niżańskiego na lata 2017 -2023.

 

Źródło Powiat Niżański

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

104 urodziny Mieszkanki Bielin

rni24.eu6 maja 2021

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

73 000,00 zł dla Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021
slubowanie

W RCEZ w Nisku powstanie oddział przygotowania wojskowego

rni24.eu29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

rni24.eu29 kwietnia 2021

Wystarczy trzy dni, by przekonać się, że Powiat Niżański jest piękny

rni24.eu29 kwietnia 2021

Powiat Niżański wspiera szkoły zawodowe

rni24.eu28 kwietnia 2021

Zmarł były wikariusz Ulanowa

rni24.eu27 kwietnia 2021