W Nisku

Czego uczą w szkołach?

Czego uczą w szkołach?

Od 1 września zaczął obowiązywać nowy ustrój szkolny. Dotychczasowy system składał się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej. Teraz obejmuje 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, szkołę policealną.

Sprawdziliśmy jakie zawody i przedmioty cieszą się w tym roku popularnością wśród uczniów szkół powiatu niżańskiego. Oferta edukacyjna w tym roku jest bardzo atrakcyjna. Naukę w klasach pierwszych rozpoczęło już 346 uczniów.

W Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem, w klasach pierwszych uczniowie zdobywać będą zawód technika pojazdów samochodowych, handlowca i logistyka. Dodatkowo szkoła prowadzi kursy kwalifikacyjne – prowadzenie działalności handlowej oraz użytkowanie obrabiarek skrawających.
Ci, którzy wybrali dalszą edukację w niżańskim „ogólniaku”, będą pogłębiać swoją wiedzę w klasach o profilu humanistycznym, biologiczno – chemicznym, matematyczno – fizycznym i ekonomicznym.

Natomiast w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej uczniowie zdecydowali się na naukę z zakresu informatyki, mechatroniki, elektryki, obsługi turystycznej, ekonomii, organizacji reklamy, grafiki i poligrafii cyfrowej. Ponadto, utworzone zostały tam dwie wielozawodowe klasy branżowe szkoły I stopnia.

Ponadto, na uwagę zasługuje dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, która została przekształcona w 3 -letnią branżową szkołę I stopnia. Będą w niej funkcjonowały również klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. Absolwent, który ukończy tę szkołę uzyska wykształcenie zasadniczo branżowe, a po zdaniu egzaminu zawodowego otrzyma on dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Wszystkie zawody, w których kształcenie odbędzie się w branżowej szkole I stopnia, są zawodami, w których wyodrębniono jedną kwalifikację (w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej były zawody jedno-, dwu- lub trójkwalifikacyjne). Część z tych zawodów ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum.

Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika. Ponadto, będą mogli uzyskać wykształcenie średniego branżowego. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach. Mają również możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy II.

Agata Piotrowska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021

Serce czeka na nakrętki

rni24.eu18 lutego 2021

Podkarpacie- Słowacja zamknęła część przejść granicznych

rni24.eu16 lutego 2021

Policjanci poszukują zaginionego

rni24.eu15 lutego 2021

Voster ATS Team w gotowości do nowego sezonu

rni24.eu12 lutego 2021