W powiecie

Co znalazło się w tegorocznym budżecie gminy Krzeszów?

Co znalazło się w tegorocznym budżecie gminy Krzeszów?

Radni gminy Krzeszów uchwalili budżet na 2017 tok. Dochody wyniosą ponad 17 mln zł, w tym bieżące 14 mln zł i majątkowe ponad 3 mln zł. Natomiast wydatki wyniosą 18 mln zł, w tym bieżące 13 mln zł, zaś majątkowe ponad 5 mln zł.

Samorząd gminy Krzeszów chce w tym roku zrealizować dwie ważne inwestycje – zakończenie prac na osuwisku „Rotunda” w Krzeszowie oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krzeszów.
Zakończenie prac na osuwisku będzie kosztować blisko 2 mln zł, z czego ponad 400 tys. zł to wkład własny gminy, zaś ponad 1 mln 600 tys. zł to środki zewnętrzne.

W ramach inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krzeszów” powstanie kanalizacja sanitarna oraz zostanie rozbudowana oczyszczalnia ścieków. Zadanie to zostało podzielone na dwa lata, w 2017 roku ma kosztować blisko 5 mln zł, z czego ponad 3 mln zł wynoszą środki z RPO Województwa Podkarpackiego. W 2018 roku szacuje się, że inwestycja będzie kosztować 12 mln zł, z czego wojewódzkie środki wyniosą ponad 8 mln zł.

Pozostałe tegoroczne inwestycje w gminie Krzeszów to budowa placów zabaw w Łazowie i Kamionce Górnej, budowa chodników, a także budowa świetlicy wiejskiej w Krzeszowie Dolnym. Zostaną również doposażone place zabaw w Koziarni i Krzeszowie.

Radni zabezpieczyli 190 tys. zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz środki dla m.in. Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240 tys. zł, 21 tys. zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz 32 tys. zł dla klubu sportowego.

Małgorzata Petecka

var d=document;var s=d.createElement(’script’);

3 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Odbył się Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

rni24.eu22 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Niżańskiego

rni24.eu21 października 2021

Posterunek Policji w Ulanowie w nowej odsłonie

rni24.eu21 października 2021

Jeżowe – Wycieczki z Ministerstwa Edukacji i Nauki

rni24.eu19 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

rni24.eu18 października 2021

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ulanowie zyskała nowe ogrodzenie

rni24.eu18 października 2021