W Nisku

Co śmierdzi w Nisku? Kontrola WIOŚ nie wykazała przekroczeń norm

Co śmierdzi w Nisku? Kontrola WIOŚ nie wykazała przekroczeń norm

Mieszkańcy Niska skarżyli się na uciążliwości związane z nieprzyjemnym zapachem w mieście spowodowanym funkcjonowaniem firmy Armatura S.A. Dlatego też władze zwróciły się do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z prośbą o przeprowadzenie kontroli w tym zakładzie. Badania trwały miesiąc.

W połowie lutego tego roku burmistrz Niska skierował pismo do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie uciążliwości, na które skarżyli się mieszkańcy.
Laboratorium WIOŚ przeprowadziło serię pomiarów i badań w środowisku w rejonie otoczenia tego zakładu. Pomiary immisji były wykonywane przez miesiąc od 14 kwietnia do 15 maja.

Jak informuje Andrzej Adamczyk, kierownik delegatury WIOŚ w Tarnobrzegu, w piśmie skierowanym do burmistrza, nie było przekroczeń dopuszczalnych norm.
Poziom benzenu był niższy od wartości dopuszczalnej określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
Ponadto pomiary poziomu formaldehydu, heksanu, cykloheksanu, heptanu, toluenu, oktanu, ksylenu, o-klsylenu nie wykazały wartości wyższych od tych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Nie stwierdzono także uciążliwsi zapachowej dla amoniaku, chloru, dwutlenku siarki, cyjanków, diizocyjanian toluenu oraz związków chloroorganicznych. W trakcie prowadzonych badań aparat nie zasygnalizował obecności tych substancji w powietrzu w stężeniach przekraczających progi detekcji.

Kierownik tarnobrzeskiej delegatury podkreśla, że analizując zagadnienia wynikające z interwencji mieszkańców, mogące powodować uszczerbek na zdrowiu u ludzi mieszkających w otoczeniu zakładu, spowodowane występowaniem silnego zadymienia i intensywnego, słodkowatego zapachu w godzinach wieczornych i nocnych, brak jest podstaw prawnych do oceny jakości powietrza ze względu na zapach.

Joanna Piechuta 

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021