W Nisku

Co dalej ze szkołą w Jeżowem-Kameralnem?

Co dalej ze szkołą w Jeżowem-Kameralnem?

Po wrześniowej, doraźnej kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem Kameralnem, Podkarpackie Kuratorium Oświaty, stwierdziło wiele nieprawidłowości. Dotyczyły one m. in stosowania zasad i kryteriów oceniania zachowania, nie dostosowania się do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, czy też nie dopełnienia obowiązków wynikających z nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad szkołą. Jak informuje Mariola Kiełboń, starszy wizytator KO w Rzeszowie, w szkole miał również miejsce przypadek nierespektowania praw ucznia klasy VI o raz stwierdzono nieefektywność rozwiązywania problemów wychowawczych właśnie w tej klasie.

Przypomnijmy, konflikt rozpoczął się pod koniec ubiegłego roku szkolnego w Jeżowem, kiedy to czwórka dzieci, obecnej klasy VII poczuła się skrzywdzonych tym, że obniżono im ocenę z zachowania. Rodzie zarzucają dyrektor szkoły m. in. niesprawiedliwe ocenianie, chcą aby dyrektor została zwolniona ze stanowiska. Z kolei druga grupa rodziców nie zgadza się z zarzutami i staje w obronie dyrektor. O tej sprawie pisaliśmy już tutaj

W dalszym ciągu rodzice nie mogą dojść do porozumienia. Kuratorium wystosowywało do dyrektora PSP szereg zaleceń, które miały zostać wykonane do końca listopada. Było to m. in zorganizowanie mediacji dyrektora z rodzicami, upowszechnienie wewnętrznego systemu przepływu informacji czy też udostępnienie rodzicom wewnątrzszkolnych dokumentów.

15 listopada, po upływie terminu, wskazanego dyrektorowi szkoły zaplanowana została powtórna kontrola badająca prawidłowość wykonania zaleceń. Jednak podjęte czynności zaplanowane w tym dniu nie zostały zakończone. Tydzień temu odbyło się kolejne spotkanie z rodzicami i z wójtem gminy Markiem Stępakiem. Jak się okazało, rodzice nadal pozostają w punkcie wyjścia, konsensusu nie było. Próbowaliśmy się skontaktować z dyrektorem szkoły, lecz bezskutecznie, nadal pozostaje na zwolnieniu lekarskim.

Wójt gminy Marek Stępak wystąpił do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku o wyznaczenie mediatora, który ma pomóc rozwiązać konflikt pomiędzy dwoma stronami. Jednak jak informuje jego zastępca Stanisław Szot, do takiego spotkania jeszcze nie doszło.

– Wystąpiliśmy do stron, aby wyraziły zgodę i wysłały swoich przedstawicieli, ale zgodnie z warunkami mediatora musi być to kilka osób – mówi zastępca. Dodaje, że sprawa jest przekazana do kuratorium i czeka na przeprowadzenie rekontroli w szkole.
Gmina nie ma nadzoru pedagogicznego nad szkołą. Mimo kolejnego już spotkania w tej sprawie, pomiędzy rodzicami nie doszło do żadnego porozumienia. W dalszym ciągu, zdania w tej sprawie są podzielone. Sytuacją zajmuje się kuratorium. Musi przeprowadzić kontrolę i sprawdzić czy niektóre z zaleceń, głównie dotyczące statutu szkoły, które były wpisane w protokole kontrolnym zostały wykonane – informuje Stanisław Szot, zastępca wójta Jeżowego.

Agata Piotrowska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021

Serce czeka na nakrętki

rni24.eu18 lutego 2021

Podkarpacie- Słowacja zamknęła część przejść granicznych

rni24.eu16 lutego 2021

Policjanci poszukują zaginionego

rni24.eu15 lutego 2021

Voster ATS Team w gotowości do nowego sezonu

rni24.eu12 lutego 2021