W Nisku

Centrum Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Centrum Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Gmina i Miasto Nisko oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku realizują projekt pn.:

Utworzenie Centrum Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji i terenu gminy i miasta Nisko”.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna

Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodzin. Wsparciem zostanie objętych 10 rodzin z terenu gminy i miasta Nisko poprzez pracę z rodziną oraz uruchomienie Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej dla 30 dzieci.

Efektami działań podejmowanych w ramach ww. projektu będzie uruchomienie Zespołu Asysty Rodzinnej dla 10 rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz utworzenie i prowadzenie Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej dla 30 dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie m.in. opieki psychologa, terapeuty zajęciowego oraz nauczyciela języka angielskiego i informatyki.

Termin realizacji projektu: od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku

Całkowita wartość projektu:   829 203,30 PLN

Dofinansowanie:                        771 159,05 PLN

Ze środków UE:                      704 822,80 PLN

Ze środków dotacji celowej:     66 336,25 PLN

Wkład własny:                         58 044,25 PLN

 

 

Źródło U.M. Nisko

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021

Uroczystość przekazania obowiązków nowemu dyrektorowi NCK “Sokół”

rni24.eu4 maja 2021

Policjanci podsumowali majowy weekend

rni24.eu4 maja 2021

Podziękowanie dla krótkofalowców

rni24.eu29 kwietnia 2021

Mistrzostwa Polski Pumptrack i Puchar Polski BMX

rni24.eu29 kwietnia 2021
slubowanie

W RCEZ w Nisku powstanie oddział przygotowania wojskowego

rni24.eu29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

rni24.eu29 kwietnia 2021

Wystarczy trzy dni, by przekonać się, że Powiat Niżański jest piękny

rni24.eu29 kwietnia 2021