W Nisku

Burmistrz Niska z absolutorium

Burmistrz Niska z absolutorium

16 głosami za, 5 wstrzymującymi Rada Miejska w Nisku udzieliła absolutorium burmistrzowi. Nie obyło się bez burzliwej dyskusji i krytyki.

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Nisku przegłosowano absolutorium dla Juliana Ozimka, burmistrza Niska. Przed głosowaniem radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdaniem finansowym za 2015 rok. Miała miejsce również dyskusja, którą rozpoczął pozostający w opozycji do burmistrz radny Błażej Borowiec.

– W obliczu czekającego nas głosownia warto przypomnieć, że absolutorium to rozliczenie burmistrza z wykonania budżetu. To Rada Miejska jest dziś organem oceniającym, a burmistrz ocenianym. W 2015 roku burmistrz dostał podwyżkę i wydawało nam się, że będzie to budżet przełomu, a go nie widzieliśmy – mówił radny.

Dodał, że wskaźniki wykonania budżetu są złe, przekłamane, że dużo jest zadań z wydatków niewygasających, że pozyskano raptem 3,5% środków unijnych na inwestycje w 2015 roku, że nie ma terenów inwestycyjnych.
– Pan radny doskonale wie, że większość tych zadań niewygasających, została zrealizowana. Jeśli mamy rozmawiać o budżecie za 2015 rok to można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że większość zadań została zrealizowana. 3 z nich do tej pory ie doczekały się realizacji. Dzisiaj gminy borykają się z problemem jak pozyskać środki unijne, czemu nie mówiono głośno o nich, gdy gmina pozyskała ogromne pieniądze z Funduszu Spójności? Nowe rozdanie środków unijnych dopiero się zaczyna i gmina Nisko bierze w nim udział – mówił radny Zbigniew Kotuła, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Na sali posiedzeń padło jeszcze kilka pytań o zadania, o wykonanie budżetu, o zadłużenie gminy i o basen, którego nadal nie ma.

– Szanowna Rado, rolą opozycji jest krytykować, ale krytykujmy uczciwie. Jeżeli ma się wcześniej wiedzę, że czegoś nie można zrobić i się za tym głosuje, a później krytykuje to kogo krytykuje się tego co wnioskuje i samego siebie. Nie okłamałem tej Rady nigdy, informowałem, że ten budżet i następny związane będą ze środkami unijnymi. Nie można mi zarzucać braku pozyskania środków unijnych, bo w 2015 roku nie ogłaszano konkursów. Ten zarzut jest nieelegancki i nieuczciwy – mówił Julian Ozimek, burmistrz Niska.

Dodał, że wszystkie gminy w województwie podkarpackim ubiegając się o środki unijne zastanawiają się jak do tego podejść. Mówił, że zawsze uczciwie informował o zadaniach niewygasających. Podał przykład kanalizacji na ul. Reymonta i ul. Głowackiego, gdzie nikt nie przewidział, ani projektant, ani wykonawca, że będą tam tak trudne warunki geologiczne. To spowodowało przesunięcie się terminu realizacji prac. Gdyby nie to zadanie nie zostałoby wykonane, a środki przepadłyby. Burmistrz pytał, czy jest to faktycznie powód do krytyki. Odniósł się także do swojej podwózki.

– Proszę, żeby radny się wreszcie odczepił od moich poborów. Rok draży pan już ten temat. Uważam, że zasłużyłem na podwyżkę. Bo jeżeli przez 4 czy 5 lat trzymaliście mnie na poborach poniżej wójta gminy to było eleganckie? A te miliony złotych, które wpłynęły do gminy, a te 11 wyróżnień gminy, a to że utrzymujemy się w pierwszej dziesiątce w województwie to jest nic? To nie tylko moja, ale również wasza zasługa. To wspólna praca – mówił Julian Ozimek.

Dodał, że otrzymane absolutorium cieszy. Pomimo trudnego roku, zadania zostały wykonany nad wymiar dobrze. Gmina Nisko ma tylko 3,5% zadłużenia i ma pieniądze na zabezpieczenie wkładu własnego podczas ubiegania się o środki unijne.

Małgorzata Petecka

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

nck

„Nie lękajcie się być świętymi” w NCK Nisko

rni24.eu13 października 2021

Umowa na budowę kanalizacji w Nowej Wsi już podpisana

rni24.eu12 października 2021

Do skradzionej betoniarki dotarli po śladach kół

rni24.eu8 października 2021

Spotkanie II z cyklu Wieki niezupełnie ciemne

rni24.eu8 października 2021

Voster ATS Team na Circuit des Ardennes

rni24.eu7 października 2021

Odbyła się gra edukacyjna „Niepodległa w sercach, konstytucja marcowa”

rni24.eu6 października 2021

Mistrz Olimpijski otworzył halę sportowa w Nisku

rni24.eu5 października 2021

Zakończenie sporu sądowego z byłym pracownikiem Spółki

rni24.eu4 października 2021

Policyjne działania „Motocykl”

rni24.eu4 października 2021