W Nisku

Budowa drogi S19 – nowe informacje

Budowa drogi S19 – nowe informacje

W związku z licznymi pytaniami dot. nazewnictwa węzła drogowego oraz miejsc obsługi podróżnych (MOP) zlokalizowanych na terenie Gminy Jeżowe wyjaśniamy, że na wniosek Wójta Gminy Jeżowe dokonano następujących zmian dot. nazewnictwa w/w obiektów:

  1. Nazwę węzła „Podgórze” zmieniono na „Jeżowe”
  2. Nazwę MOP „Kamień” zmieniono na MOP „Podgórze”
  3. Pozostawiono nazwę MOP „Jeżowe”

Skan pismo węzły

 

Ponadto pragniemy przypomnieć, że w dniu 31 stycznia 2020 r., Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko – Sokołów Małopolski na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) od km 419+150,0 do km 430+300,00  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Uzyskana decyzja ZRID posiada klauzulę natychmiastowej wykonalności, co po przekazaniu terenu pozwala wykonawcy rozpocząć roboty budowlane.
W dniu 06 lutego 2020 r. Zamawiający dokonał protokolarnego przekazania Wykonawcy Placu Budowy zlokalizowanego na nieruchomościach wyszczególnionych w decyzji Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 31 stycznia 2020 r., z wyłączeniem zabudowanych nieruchomości, których przekazanie nastąpi w ciągu 90 dni od daty wydania decyzji ZRID.
Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) oraz Acciona Construccion SA. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2022 r. Wartość przedsięwzięcia to prawie 273 mln zł.
Odcinek rozpoczyna się za węzłem Nisko Południe tuż za przecięciem drogi ekspresowej z linią kolejową LK65. Trasa drogi ekspresowej biegnie w okolicy miejscowości Nowosielec w kierunku południowym, po zachodniej stronie DK19 (w przybliżeniu równolegle do niej). Następnie, krzyżując się bezkolizyjnie z DK19, odbija w kierunku południowo-wschodnim. W km 428+400 zlokalizowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP typu II Jeżowe po stronie lewej i MOP typu III Podgórze (poprzednia nazwa: MOP Kamień) po stronie prawej. Nowy odcinek kończy się przed węzłem Jeżowe (poprzednia nazwa: węzeł Podgórze), gdzie droga ekspresowa S19 przecina się z drogą wojewódzką DW861.

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, urządzeniami ochrony środowiska, tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.
W ramach prac zostaną wykonane obiekty inżynierskie: pięć wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt górą, trzy przejścia dla zwierząt dołem i dziewięć przepustów o funkcji ekologicznej.

 

 

Źródło  U.G. Jeżowe

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021