W Nisku

Blisko 4 tysiące zarejestrowanych bezrobotnych

Blisko 4 tysiące zarejestrowanych bezrobotnych

3 953 osoby, w tym 2 076 kobiet było zarejestrowanych pod koniec kwietnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku. To o 168 osób mniej niż w marcu. Stopa bezrobocia wyniosła 17,0 % i jest niższa o 1,1 %, od tej, która była na koniec 2017 r. Na Podkarpaciu wyniosła ona 9,3 %.

Z terenu gminy Nisko, zarejestrowanych było dokładnie 1 249 osób, z Rudnika nad Sanem – 686 osób, z Ulanowa – 494, z Harasiuk – 415, z Jarocina – 284, z Jeżowego 578, i z Krzeszowa – 247 osób.

Jak wynika ze statystyk niżańskiego PUP-u, prawo do zasiłku przysługiwało 681 osobom bezrobotnym. Zwolnionym z przyczyn dotyczących zakładu pracy było 144 osób, a dotychczas nie pracujących jest 646 osób. Zamieszkałych na wsi było 2 552 osoby, w tym 765 posiadało gospodarstwo rolne. Ponadto bez kwalifikacji zawodowych pozostawało 1 324 osób, a bez doświadczenia zawodowego – 959.

3 516 osób pozostawało w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Były to osoby do 30 roku życia, których było 1 296, osoby do 25 roku życia – 606, długotrwale bezrobotne – 2 324, powyżej 50 roku życia – 928, posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 752, posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 8, a także 157 osób niepełnosprawnych. Nie było natomiast osób, które korzystały ze świadczeń z pomocy społecznej.

Agata Piotrowska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021