W Nisku

Bezdomni zapłacą za pobyt w schronisku

Bezdomni zapłacą za pobyt w schronisku

Podczas ostatniej sesji rady miasta w Nisku radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Według ustawy o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do udzielenia schronienia osobom bezdomnym, przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku. W celu wykonywania tych obowiązków gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi i gminami, które prowadzą noclegownie lub schroniska.

Z uchwały którą podjęli radni wynika, że pomoc udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Za zgodą osoby ubiegającej się o umieszczenie w schronisku może zostać ustalona dobrowolna opłata. Natomiast osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pobyt w schronisku udzielany jest odpłatnie.

Miesięczna odpłatność za pobyt nie może być wyższa niż 70% miesięcznego dochodu osoby oraz nie może przekraczać 100 % miesięcznego kosztu pobytu w schronisku.

– Jeżeli bezdomny posiada dochód niższy niż 634 zł, albo nie ma go wcale to gmina płaci całe 100 % za pobyt bezdomnego w schronisku. Jeżeli dochód ten jest wyższy niż 634 zł to ponosi on 70 % ze swojego dochodu – mówi Elżbieta Tłusta -kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.

O przyznaniu tymczasowo miejsca pobytu w schronisku dla bezdomnego wydaje decyzją administracyjną – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. Kwota za taki pobyt jest ustalana indywidualnie na podstawie wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego. Jednakże, taka osoba na swój wniosek, wniosek rodziny czy pracownika socjalnego może zostać zwolniona z ponoszenia kosztów.

Zwolnienie z opłaty za pobyt w takim schronisku może nastąpić w przypadku gdy bezdomny potrzebuje zakupić leki, wykonać specjalistyczne badania lekarskie czy też chce zakupić sprzęt rehabilitacyjny. Zwolnienie nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości trzymiesięcznego pełnego kosztu pobytu w schronisku.

Agata Piotrowska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Atrakcyjna oferta sklepu rowerowego TIP-TOP Raty 0 %

rni24.eu1 marca 2021

Bezpłatny kurs komputerowy dla Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko

rni24.eu1 marca 2021

Huta Stalowa Wola na rzecz walki z Covid-19

rni24.eu1 marca 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu1 marca 2021

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021